23948sdkhjf

Lov-møllen kørt i grøften?

OPDATERET - Næsten samlet transportbranche protesterer mod rasteplads-indgreb mod chauffører.

Dansk Folkeparti blev – som en del af finanslovsforhandlingerne – lovet en kraftig indskrækning i den tid lastvogne må holde parkeret på statens rastepladser. Et indgreb, der er rettet mod især østeuropæiske lastvognschaufførers omstridte langtidsparkering.

Men den konkrete udmøntning af aftalen – der ventes vedtaget i Folketinget i morgen torsdag - får nu ikke bare næsten hele transportbranchen, men også Dansk Industri til at protestere sammen med 3F Transport. Kun DTL - Danske vognmænd er positivt indstillet over for forslaget.

»Forslaget her løser ikke nogen problemer – det flytter dem bare,« hedder det i en fælles advarsel fra DI og 3F Transport.

I 3F Transport opfordrer gruppeformand Jan Villadsen, til i stedet at skærpe myndighedernes kontrolindsats mod chauffører, der ikke overholder køre- og hviletidsreglerne.

- Derfor vil vi opfordre partierne til at tage fat her og styrke kontrollen med den tunge trafik – i stedet for at gøre det sværere for danske og udenlandske chauffører at tage deres lovpligtige hvilepauser, siger gruppeformand Jan Villadsen fra 3F Transport.

Fuldt stop, tak!

Også Danske Speditører er stærkt kritiske over for forslaget om skrappe parkeringsrestriktioner.

- Når flertalspartiernes transportordførere på Christiansborg meget snart mødes og indgår den endelige aftale om parkeringsrestriktioner på de statslige rastepladser langs motorvejene, skal de være klar over, at de betræder en farlig vej. Det kan få drastiske konsekvenser for både dynamikken i vejgodstransporten, og for de mange chauffører, der nu afskæres fra at parkere deres lastbil under ordnede forhold for at holde deres lovpligtige længerevarende hvil, lyder det fra direktør Martin Aabak, Danske Speditører.

- Vi kan slet ikke se, at et sådant forbud er nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Ingen vil blive bedre stillet af det. Derfor vil jeg opfordre politikerne til ikke at forhaste sig. Dette her er for vigtigt til at blive afgjort med bind for øjnene, uden at der er nogen, der har spurgt os i transportbranchen, siger Martin Aabak.

Danske Speditører opfordrer til, at ordførerne fra flertalspartierne beder Transportminister Ole Birk Olesen starte med at opgøre de samlede praktiske og menneskelige konsekvenser.

- Lige nu diskuterer ordførerne, om tidsbegrænsningen skal være 3, 11 eller 24 timer. Som jeg ser det, bør der på nuværende tidspunkt ikke tages en beslutning om nogen af alternativerne. Bliver der taget en beslutning nu, er det som at gamble med transporterhvervet, og det kan ingen være tjent med, siger Martin Aabak, der også slår fast, at uanset, hvad udfaldet bliver, så skal virksomhederne have god tid til at tilpasse deres daglige operationer til de nye vilkår.

Danske Speditører mener, at det i diskussionen om det kommende forbud mod langtidsparkering på rastepladserne er det vigtigt at tage udgangspunkt i, hvordan virkelighedens verden og værdikæderne rent faktisk er skruet sammen.

- Danmark er fuldt og helt med i Det Indre Marked. Så længe vi er det, er der regler og principper, der skal respekteres. Det betyder blandt andet, at varer skal kunne strømme frit over landegrænserne. Konsekvensen af det er, at der skal udføres en masse transport for at flytte varerne frem til forbrugerne. Derfor skal det sandelig også undersøges om parkeringsrestriktioner på de danske rastepladser efter den model, som nogle af ordførerne fortrækker, simpelthen er så begrænsende for den frie bevægelighed, at det kan opfattes som en teknisk handelshindring og derfor er i strid med EU-retten, slutter Martin Aabak.

Uhørt klapjagt

I ITD betegnes forslaget som en uhørt klapjagt på chauffører og vognmænd, der overholder køre- og hviletidsreglerne

- Vi frygter en hidtil uhørt forringelse af erhvervets arbejdsbetingelser. Allerede nu får vi henvendelser fra vores medlemsvirksomheder om konsekvenserne af de restriktive parkeringsbegrænsninger, der tilsyneladende lægges op til. Konsekvenser, som vil gøre det rigtig svært for virksomhederne at planlægge chaufførernes hvil i forhold til at udnytte tiden og kapaciteten bedst muligt, siger Carina Christensen, administrerende direktør i ITD.

Hun henviser til, at chaufførerne i vejgodstransporten er underlagt strikse regler i forhold til køre- og hviletidsbestemmelserne. Det betyder, at de - for at overholde reglerne - er nødsaget til at kunne parkere deres køretøj i længere tid ad gangen, for eksempel i forbindelse med daglige og ugentlige hvil.

En striks parkeringsbegrænsning vil få helt uoverskuelige konsekvenser for såvel danske som udenlandske transportvirksomheder. Mange vil ikke længere kunne levere varerne med samme tidsintervaller, og en begrænsning på ganske få timer vil besværliggøre og fordyre alle led i logistikkæden.

- I ITD appellerer vi endnu engang alle de ansvarlige politikere på Christianborg: Sørg for at lave et gennemarbejdet beslutningsgrundlag med kortlægning af konsekvenserne - inden I træffer afgørelse om tidsgrænsen – og lav udelukkende en kortere forsøgsperiode i første omgang. Forkerte regler på området vil få fatale følger for hele det danske transporterhverv. Det tenderer til lovsjusk, hvis beslutningen træffes på et uoplyst grundlag. Det kan ingen være tjent med, slutter ITD’s adm. direktør.

DTL positiv

Forsalget får som nævnt mere positiv respons fra DTL - Danske Vognmænd, der er meget tilfreds med, at der nu bliver grebet ind over for langtidsparkeringerne på rastepladserne.

- Det er et kæmpe problem, at nogle chauffører camperer på rastepladserne. De optager pladserne fra dem, der skal holde deres korte hvil på to gange 45 minutter. Derfor er vi positive over for at indføre restriktioner. Jeg tror, at 11 timer vil være passende, siger Erik Østergaard.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.078