23948sdkhjf

Post taber stadig i Danmark

Sikring af langsigtet lønsomhed og konkurrenceevne er koncernens største prioritet.

Januar-marts 2015-regnskabet for PostNord ser pænt ud – takket være e-handel.

•Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.033 mio. (9.999 mio.).

•Driftsresultatet udgjorde SEK 312 mio. (106 mio.).

•Periodens resultat udgjorde SEK 203 mio. (100 mio.).

•Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 1.140 mio. (-469 mio.).

Det kommenterer Håkan Ericsson, administrerende direktør og koncernchef således:

- Markedet præges af fortsat fald i brevforretningen, især i Danmark, mens e-handlen vokser markant. Handlingsprogrammet med en reduktion på knap 800 stillinger i administrationen er nu gennemført.

- Vi har i kvartalet indgået en række væsentlige aftaler inden for servicelogistik med udbringning af mad, vasketøj og andre forbrugsvarer til private samt nye aftaler om pakkeleverancer. E-handelssegmentet vokser fortsat markant, og B2C-pakkemængderne steg med 21% i kvartalet sammenlignet med året før. Som følge af den fortsatte digitalisering blev brevmængderne ved med at falde, især i Danmark. Samlet set faldt brevmængderne med 7% i forhold til 1. kvartal 2014, heraf 15% i Danmark og 5% i Sverige.

Koncernens driftsresultat udgjorde SEK 312 mio. (106 mio.) i 1. kvartal. Det gennemførte omstillingsarbejde giver resultater, men da brevmængderne fortsat falder, er det nødvendigt at foretage løbende effektiviseringer både i produktionen og administrationen. Vi har inden for rammerne af vores kapitaleffektiviseringsprogram indgået aftale om at frasælge en bygning i Københavns centrum for DKK 925 mio. Overdragelsen finder sted sidst i 2. kvartal. Aktiviteterne flyttes til lejede lokaler i Københavnsområdet.

Sidst i april afsagde EU-domstolen dom i sagen, hvor EU-Kommissionen havde stævnet den svenske stat for ikke at overholde EU's momsdirektiv i forbindelse med posttjenester. Dommen var i EU-Kommissionens favør, hvilket betyder, at posttjenester, der ikke er omfattet af individuelt forhandlede aftaler, skal være momsfrie. PostNord afventer ændring af den svenske momslovgivning.

I Danmark gennemføres en planlagt gennemgang af den nationale postlovgivning. I Sverige er der varslet en særlig udredning vedrørende postlovgivning. Det er nødvendigt, at ændringer i postlovgivningen tager udgangspunkt i kundernes behov, som løbende ændrer sig primært på grund af digitaliseringen og den stigende e-handel, og som derfor styres af stærke økonomiske kræfter.

- Kvartalets resultat viser, at vi er på rette vej, men med vedvarende fald i brevmængderne er der brug for fortsat at arbejde med omstillinger og skabe de rigtige forudsætninger for at opbygge et stærkere og mere integreret PostNord. Vi skal sørge for at levere det, vi lover, sigerv Håkan Ericsson.

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.063