23948sdkhjf

Mere fokus på kombi-transporter det næste halve år

Belgien, som netop har overtaget formandskabet i EU, vil øge konkurrencedygtigheden for intermodal transport

Det belgiske EU-formandskab vil have fokus på flere emner inden for transportområdet i perioden frem til 30. juni. Det fremgår ifølge transportnyhederne.dk af et notat fra transportminister Thomas Danielsen (V)

Transportministeren har i notatet en kort beskrivelse af de sager, som forventes mest centrale under det belgiske formandskab.

Det drejer sig om fem forslag til ny lovgivning:

  1. Direktivet om kombineret transport,
  2. Forordning om jernbaneinfrastrukturkapacitet,
  3. Direktivet om vægt og dimensioner,
  4. Forordning om passagerrettigheder i forbindelse med multimodale rejser og
  5. Forordning vedrørende håndhævelse af passagerrettigheder

Kombineret transport

Her handler det om at revidere støtterammerne på området og derved øge konkurrencedygtigheden for intermodal transport sammenlignet med langdistance unimodal vejtransport med det mål at motivere et skifte fra godstransport ad vej til andre former for transport, herunder jernbane

Jernbaneinfrastrukturkapacitet

Forslaget har til formål at optimere anvendelsen af kapacitet på EU’s jernbaneinfrastruktur og sikre en mere effektiv styring af trafikken, således at der skabes plads til mere trafik på jernbanenettet, og kvaliteten højnes

Vægt og dimensioner

Forslaget til revision af direktivet om vægt og dimensioner har til formål at øge brugen af grønne transportformer samt øge brugen af intermodal transport og en højere grad af harmonisering af reglerne på tværs af grænserne.

Forslaget har til formål at medvirke til højere effektivitet af vejtransporten og dermed modvirke chaufførmanglen i branchen, sænke CO2-udledningen og bidrage til bedre trafikafvikling på vejene.

Forslaget indeholder eksempelvis mulighed for øget totallængde for lastbiler, der kører på nulemission eller alternative brændstoffer, bedre muligheder for grænseoverskridende kørsel med modulvogntog og øget tilladt totalvægt for fem-akslede køretøjer

Passagerrettigheder

Passagerer, der rejser i EU ved brug af fly, søfart eller bus- og jernbanetransport, er i dag beskyttet i en række forskellige forordniger. EU-forordningerne om passagerrettigheder fastsætter dog kun grundlæggende rettigheder for passagerer i EU, når de rejser med én transportform.

Forslaget til en ny forordning om passagerrettigheder i forbindelse med multimodale rejser har til formål at supplere de eksisterende regler ved at sikre, at passagererne nyder det samme beskyttelsesniveau, når de skifter mellem forskellige transportformer under en rejse.

Formålet med forslaget er endvidere at gøre passagertransport mere bæredygtig ved at opnå effektiv multimodalitet, hvor passagerer, der rejser på lange distancer, kan kombinere flere former for kollektiv transport og derved benytte mere bæredygtige og effektive transportformer

Håndhævelse af passagerrettigheder

Den 23. november 2023 fremsatte EU-Kommissionen et forslag til forordning vedrørende håndhævelse af passagerrettigheder i EU. Det centrale formål med forordningsforslaget er at gøre håndhævelsen af de eksisterende passagerrettigheder mere effektiv på tværs af medlemsstaterne i EU indenfor områderne luftfart, søfart, bus- og jernbanetransport.

Gennem strømlining og harmonisering af regler på tværs af medlemsstaterne skal passagerrettighederne håndhæves bedre.

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.078