23948sdkhjf

Ny overenskomst til lastbilchauffører og lagerarbejdere

Tidligt lørdag morgen blev 3F Transport og ATL enige om en ny 2-årig overenskomst for lastvogns- og eksportchauffører, og lager- og terminalarbejdere.

30.000 lastbil- og eksportchauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttemænd og skraldemænd fik ny overenskomst da forhandlerne i 3F Transport og arbejdsgiverforeningen ATL under Dansk Industri nåede til enighed tidligt lørdag.

Det skriver ATL i en pressemeddelelse.

Som ventet ligger overenskomsten på godsområdet meget tæt på de overenskomster, der allerede er forhandlet på plads. Derfor stiger timelønnen også med seks kroner i aftalens første år og med 5 kroner og 75 øre i det andet år.

Der er tale om den toneangivende overenskomst på godstransportområdet, der dækker 20.000 medarbejdere, men får også betydning for mange andre chauffører og transportmedarbejdere på øvrige godstransportoverenskomster, tiltrædelsesaftaler mv.

- Jeg er glad for, at vi sammen er lykkedes med at indgå et ansvarligt forlig, som begge parter kan se sig selv i, og som rummer elementer tilpasset vores branche, udtaler Lars William Wesch, der er direktør i ATL - Transportens Arbejdsgivere.

Opsparing bliver til løntillæg

- Blandt andet er det helt særligt for denne aftale, at en del af den særlige opsparing nu udbetales som et løntillæg. Dermed imødekommer aftalen et stort ønske om at færre kroner placeres i opsparingsordninger, og at mere bliver udbetalt direkte sammen med lønnen. Det er mit klare indtryk, at mange i branchen har efterlyst en model, hvor mere udbetales synligt sammen med lønnen, og det bliver nu tilfældet, med mindre medarbejderen ønsker det anderledes, siger Lars William Wesch.

Uddannelse og kompetencer

ATL-direktøren fremhæver også, at aftalen rummer fokus på uddannelse og kompetenceudvikling, bl.a. ved ny mulighed for støtte til voksenlærlinge og et løft af støtten til selvvalgt uddannelse.

- Vi har i de senere år oplevet en støt stigning i antallet af lærlinge på området, ligesom efteruddannelse er meget vigtigt for, at branchen kan udvikle sig. Nu sætter vi endnu mere fokus på uddannelse, så vi kan sikre, at branchen er godt beredt til fremtiden,

siger Lars William Wesch.

Overenskomstaftalen træder først i kraft, når både arbejdsgivere og lønmodtagere har godkendt forligsmandens mæglingsforslag.

3F fremhæver stor lønfremgang

I fagforbundet 3F Transport fremhæver man den store lønstigning på mindst 3.150 kroner om måneden.

- Vi forventer, at vi får indhentet tabet af realløn fra 2022 og sikret reallønnen i 2023 og 2024, siger Kim René Busch, der er chefforhandler for 3F Transport.

Pengene er fordelt på mindst 2.450 kroner på timelønnen inklusiv mere arbejdsgiverbetalt pension og mindre lønmodtagerbetalt pension. Dertil kommer som nævnt ovenfor 700 kroner på den særlige opsparing, som svarer til fritvalgskontoen, hvor man kan vælge mellem at få penge, frihed eller pension.

Der er nogen af medlemmerne i 3F Transport, der kan se frem til endnu større lønstigninger.

Eksportchauffører

Det gælder for eksempel eksportchauffører, der arbejder på døgnbetaling. Her har 3F Transport lavet et regneeksempel for en eksportchauffør, der kører ude i fire døgn om ugen og tilbagelægger 10.000 kilometer om måneden.

En sådan chauffør kan se frem til en stigning i den ferieberettigede del af månedslønnen på 4.285 kroner inklusive gennemslag på feriepenge, søgnehelligdagsbetaling, særlig opsparing og pension.

Skraldemænd, der arbejder på akkord, vil også få mærkbart flere penge i lønningsposen.

- En typisk skraldemand kan se frem til en lønstigning på mindst 3.280 kroner om måneden målt alene på timeløn, mere arbejdsgiverbetalt pension og stigning i særlig opsparing, uanset om de er på timeløn eller arbejder i akkord, forklarer Kim René Busch.

FAKTA

Detaljer fra aftalen på godsområdet (Ifølge ATL)

Aftalen følger ellers langt hen ad vejen gennembrudsforliget på normallønområdet. Timelønnen stiger med 6 kr. 1. marts 2023 og med 5,75 kr. 1. marts 2024.

Hovedelementerne i aftalen mellem 3F Transport og DI/ATL om en ny toårig overenskomst:

Normaltimelønnen stiger med 6,00 kr. pr. 1. marts 2023 og med 5,75 kr. pr. 1. marts 2024

Overarbejdssatser stiger med 3,5 pct. i 2023 og 3 pct. i 2024. Øvrige genebetalinger stiger med 4,5 pct. i 2023 og 3,5 pct. i 2024

Betalingssatserne til elever og lærlinge forhøjes med 4,5 pct. i 2023 og 3,5 pct. i 2024

Arbejdsgivers pensionsbidrag ændres pr. 1. juni 2023 fra 8 til 10 pct., mens medarbejderbidraget ændres fra 4 til 2 pct. Den samlede pensionsindbetaling vedbliver således med at være 12,0 pct.

Tilskuddet fra HTSK-fonden ændres fra 85 pct. til 100 pct. ved selvvalgt uddannelse.

Dele af særlig opsparing (fritvalg) bliver til nyt løntillæg

Fra den 1. juli 2023 udbetales 3 pct. af de 7 pct. i særlig opsparing (fritvalg) i stedet som et særligt løntillæg. Særlig opsparing stiger 1. marts 2024 med yderligere 2 pct. af den ferieberettigende løn, men de 2 pct. konverteres på ATL-overenskomsten i stedet til en yderligere forhøjelse af det særlige tillæg. Medarbejderens særlige opsparing er herefter 4 pct. og de øvrige 5 pct. er konverteret til et løntillæg. Hvis den enkelte medarbejder selv ønsker det, kan løntillægget ændres til særlig opsparing.

Nye regler for betalt barsel

Overenskomsternes barselsbestemmelser tilpasses de nye orlovsperioder. Far/medmor har fået øremærket yderligere 2 ugers orlov med løn, og forældrene har herudover fået yderligere 2 ugers løndækket orlov, der kan deles mellem dem.

Det giver samlet set 36 ugers orlov med løn efter fødselstidspunktet modsat de 32 uger, som der er i dag.

Bedre muligheder for uddannelse

Incitamenterne til uddannelse bliver styrket gennem løft af støtten fra overenskomstens kompetencefond. Det drejer sig både om et løft af støtten til selvvalgt uddannelse samt en ny mulighed for støtte til voksenlærlinge med erfaring fra branchen.

De lokale parter kan udpege en uddannelsesrepræsentant

Parterne anbefaler, at der udpeges en uddannelsesrepræsentant, hvis der er lokal enighed om det. Uddannelsesrepræsentanten skal bistå virksomhed og medarbejdere i arbejdet med uddannelse efter overenskomsternes bestemmelser.

Implementering af arbejdsvilkårsdirektivet

Overenskomstfornyelsen implementerer arbejdsvilkårsdirektivet i ATL-overenskomsten, men partere bevarer de hidtidige frister vedrørende ansættelsesbeviser.

Garantibetaling for eksportchauffører forhøjes

Garantibetalingen for eksportchauffører forhøjes til 18.200 kr. pr. 1. juni 2023.

Mere fleksible ferieregler

Den nuværende regel om overførsel af ferie bliver lempet, så der ikke længere er krav om, at den overførte ferie skal holdes senest i 2. ferieafholdelsesperiode, efter at ferien er overført. Fremover kan virksomheden og medarbejderen løbende aftale overførsel af op til 10 feriedage.

Herudover er parterne blevet enige om, at en virksomhed og en tillidsrepræsentant skal have mulighed for at indgå en lokalaftale, der fraviger ferielovens bestemmelser. Det kan eksempelvis aftales, at medarbejderne tildeles op til 5 ugers ferie ved ferieårets start den 1. september, og at virksomheden kan varsle ferie til afholdelse på et tidspunkt, hvor ferien endnu ikke er optjent.

Fokus på natarbejderes helbred

NFA’s (National forskningscenter for arbejdsmiljø) anbefalinger om natarbejde bliver indarbejdet i ATL-overenskomsten. Der skal ved natarbejde af et vist omfang tilbydes yderligere helbredskontrol samt begrænsning af gravides natarbejde.

Forenkling af pensionsreglerne

Der indføres regler for, at selvstændige får mulighed for at overflytte pensionsdepotet fra Pension Danmark til en egen ordning.

OBS

Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft.

Virksomheder skal først tage højde for de nye regler og satser, når alle overenskomster er blevet vedtaget. Indtil da gælder overenskomsten for 2020-2023.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2023, når den nye overenskomst er endeligt trådt i kraft.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Medlemmernes egne nyheder
Se alle medlemsnyheder
Mest læste
JOB i FOKUS
Gå til joboversigten
Seneste nyheder
Se seneste nyheder
Udvalgte artikler
Udvalgte nyheder fra forsiden
Ekspresleverandør har vokseværk
Østjysk virksomhed leverer intern logistik til rumænsk møbelfabrik
Putin vil hjælpe Kina med arktiske handelsruter
DTL: Finanslovsforslag er historisk dyrt for transportsektoren
Usikre forsyningskæder: Fødevaregrossist dropper Kina
På fem uger skiftede Jysk hele IT-systemet på tre kæmpelagre

Send til en kollega

0.141