23948sdkhjf

Optimisme i logistikbranchen trods krisetegn

Optimisme i logistikbranchen trods krisetegn

Ny global undersøgelse viser en overraskende stærk optimisme i virksomhederne i den danske logistikbranche.

Det er konsulenthuset Simon-Kucher & Partners, der har foretaget en undersøgelse af B2B-virksomheder, hvor lederne har vurderet deres forventning til overskuddet i 2023.

Men det er kun knap en tredjedel af de medvirkede topchefer, der forventer en ringere bundlinje i indeværende år end i 2022.

Hele 72 procent af de danske virksomhedsledere forventer et overskud på niveau med eller højere end i 2022.

Resultatet af undersøgelsen vil givetvis overraske mange. Ikke bare konsulenthuset selv.

Undersøgelsen er som nævnt gennemført blandt topchefer i B2B-virksomheder. Det vil sige virksomheder, der overvejende handler med andre virksomheder.

28 procent af de adspurgte angiver, at de forventer mindre overskud her i 2023 end sidste år. Heraf forventer omkring halvdelen en tilbagegang på mere end 5 procent.

Logistik ligger i top

Men der altså en klar overvægt af virksomhederne i undersøgelsen, der forventer uændret eller et højere overskud i 2023. Men der er markante forskelle fra branche til branche. Her befinder logistikbranchen sig i toppen, kun overgået af fremstillingsindustrien.

- Undersøgelsen afdækker, at der er store forskelle inden for dansk erhvervsliv, når det handler om forventningerne til resten af året. Selv om mange frygter nedgangstider, er der også 72 procent, som forventer uændrede eller sågar stigende overskud. Derudover adskiller mange brancher sig markant fra hinanden. Den største optimisme finder vi i fremstillingsindustrien og noget overraskende også inden for logistikbranchen, mens vi ser negative forventninger bl.a. inden for den kemiske industri og byggebranchen, siger Frederik Brandt, senior director hos Simon-Kucher & Partners.

Sats på flere heste

55 procent af de deltagende virksomheder angiver, at de har en stor eller endda meget stor tiltro til egne evner til at reagere på en kommende recession.

- Men det betyder også, at næsten halvdelen ikke føler sig velforberedte på en periode med tilbagegang. Her oplever vi blandt andet, at alt for mange stadig orienterer sig mod nære markeder som UK, Tyskland og de nordiske lande, selv om virksomhederne i undersøgelsen selv giver udtryk for, at det største kommercielle potentiale skal findes uden for Europa. Vi anbefaler generelt, at man omstiller sin salgsorganisation og sigter meget mere på kunder i Nordamerika og på andre oversøiske markeder, siger Nicolai Broby Eckert, senior partner og co-head of Nordics hos Simon-Kucher & Partners.

Besparelser ikke nok

Ifølge Nicolai Broby Eckert har mange danske virksomheder for entydigt fokus på at reducere omkostninger.

- 24 procent af de danske virksomheder regner med primært eller udelukkende at iværksætte omkostningsreduktioner for at imødegå recessionen. Men det kan have meget større effekt, at man fokuserer på at omlægge sine kommercielle strategier. Og det har man erkendt i USA, hvor det kun er det kun 11 procent af virksomhederne, der vil benytte sig mest af omkostningsreduktioner, mens slet ingen amerikanske virksomheder udelukkende vil imødegå recessionen ved at skære ned på deres omkostninger, siger Nicolai Broby Eckert.

De danske virksomheder synes dog at være opmærksomme på, at de skal opgradere inden for de kommercielle discipliner.

- Vores undersøgelse viser, at et stort flertal af virksomheder i Danmark især ser et behov for kommerciel udvikling. Det gælder først og fremmest rekruttering af talenter med kvalifikationer på det kommercielle område, men også udvikling af nye digitale tilbud og tilpasning af den kommercielle forretningsmodel til en ny tid præget af digitale løsninger. Desuden er bæredygtighed på kort tid blevet et af de store fokusområder, siger Frederik Brandt.

Hvorfor lige logistik?

Transport Today har spurgt Simon-Kucher om, hvorfor ”logistikbranchen”- sammen med fremstillingsindustrien – befinder sig helt oppe i toppen, når det gælder forventningerne til overskuddet?

- Undersøgelsen afdækker ikke, hvorfor lige netop logistikbranchen er placeret så højt, men generelt kan jeg sige, at man i brancher, som er i stand til at opretholde eller endda øge deres indtjening, typisk har tiltro til, at kommercielle og operationelle tiltag vil kompensere tilstrækkeligt for den afdæmpede efterspørgsel, som er forventet her i 2023. For logistikbranchens vedkommende forventer jeg, at den generelle underliggende vækst trods tendenser til opbremsning vil give branchen et løft. Dertil kommer, at forsyningskædeproblemerne ikke er så udtalte som i 2021-2022, siger Svante Zetterqvist, der er co-lead hos Simon-Kucher & Partners til Transport Today.

Som bekendt anses transport- og logistikbranchen af mange som en pålidelig tidlig konjunkturindikator.

Men Svante Zetterqvist mener det er lige tidligt nok, at se en mere generel retningspil på den økonomiske udvikling.

- Hvad angår prognoser for konjunkturerne, er det for tidligt at træffe klare og entydige konklusioner om fornyet fremgang ud fra vores undersøgelse. Vi har spurgt om evne til at genvinde fortjeneste for den specifikke virksomhed, ikke til prognoser for økonomien generelt set.

FAKTA                                                                                                                                              

Undersøgelsen Commercial Trends Study 2023 er gennemført af YouGov for Simon-Kucher & Partners blandt topchefer i B2B-virksomheder i UK, USA, Tyskland, Østrig, Schweiz, Holland, Norge, Sverige, Finland og Danmark. Der indgår 992 respondenter i undersøgelsen, heraf 107 fra Danmark. Dataindsamlingen er foretaget i december 2022 og januar 2023.

Om Simon-Kucher & Partners:

Simon-Kucher er et globalt konsulentfirma med mere end 2.000 ansatte i 27 lande. Firmaet fokuserer på at levere målbar vækst i omsætning og profit til kunderne. Det sker ved at optimere kundernes pricing-, salgs- og marketingstrategier bedre og mere bæredygtigt end noget andet konsulentfirma. Med over 35 års erfaring arbejder Simon-Kuchers eksperter på tværs af alle brancher og for både store og små virksomheder. Simon-Kucher anses for at være førende i verden inden for rådgivning om pricing.

Kommenter artiklen

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.125