23948sdkhjf

Stor søgning til MARTECS blå uddannelser

MARTEC i Frederikshavn summede af unge liv torsdag 19. september, hvor den store nordjyske maritime uddannelsesinstitution havde inviteret 400 8. klasseselever indenfor til en festlig og spændende karrieredag.

- Det er en fornøjelse at se, hvordan vores egne elever virkeligt gerne vil markedsføre deres eget fag, siger Pia Ankerstjerne, der er direktør for MARTEC, til Transport Tidende.

At rekrutteringsindsatsen virker viser statistikken – MARTEC kunne i staren af august annoncere det største optag på MARTEC nogensinde.

På professionsbacheloruddannelsen som maskinmester blev der i 2019 optaget 175 studerende, hvilket er en smule over rekordoptaget fra 2016.

Her er det samtidig værd at bemærke at der faktisk var hele 40, der dimitterede fra maskinmesteruddannelsen i juni i år.

Gode jobudsigter

Der er ligeledes rekordoptag på skibsmaskinistuddannelsen, efter at studiet i 2018 for første gang blev gennemført som et e-læringsforløb, der giver de studerende mulighed for at passe deres job samtidigt med studiet.

Søgningen og optaget på navigatøruddannelserne ligger også på et højt niveau, ligesom søgningen til den grundlæggende maritime uddannelse, ubefaren skibsassistent, aldrig har været større. MARTEC har dog måttet notere en halvering af søgningen til den befarne skibsassistent-uddannelse – årsagen er her, at Svendborg Søfartsskole nu tilbyder uddannelsen.

- Grunden til, at vi får så mange ind på vores uddannelser er som nummer et, at der er job og få. Kommer man med en maritim uddannelse, så er der nogen rigtig supergode og vellønnede jobs bagefter. Når vi også formår, at tiltrække studerende på trods af vores placering her, er at vi har en meget stærk maritim industri i ryggen. Hele Nordjylland udgør en stærk maritim klynge. Virksomhederne viser stor interesse og støtter os aktivt som uddannelsesinstitution. Blandt andet med rekruttering, som den karrieredag vi afholder i dag. Det er en fantastisk god mulighed for at vise elever i folkeskolen, hvad det vil sige at arbejde i den maritime sektor. Endelig håber jeg, at søgningen til MARTEC skyldes, at vi en god uddannelsesinstitution der levere høj kvalitet til både vores studerende og til de virksomheder, der skal beskæftige dem.

Speditøren og elektrikeren

Karrieredagen på MARTEC giver folkeskoleeleverne en mulighed for at finde et maritimt fag og møde studerende de kan spejle sig i. Men det tætte samarbejde med den martime industri i Nordjylland betyder også, at folkeskoleeleverne kan møde andre faggrupper, der ikke normalt er kendt for at arbejde i den maritime sektor.

- Vi har eksempelvis speditører med på karrieredagen. De har en helt anden indgangsvinkel til den maritime branche. Hvad vil det sige, at arbejde som elektriker i den maritime sektor – høre om mulighederne for at videreuddanne sig til maskinmester, siger Pia Ankerstjerne.

MARTECS studerende har ikke bare gode muligheder for at få job, når eksamensbeviset er i hus. De har også jobmuligheder mange andre steder end lige på søen.

- Rigtigt mange, der tror at navigatøruddannelsen kun kan bruges til søs. Men der er rigtigt mange navigatører, der arbejder på land. Og det er en gedigen uddannelse – og det er en lederuddannelse på samme niveau som maskinmester.

Maritim klynge

MARTEC er et vigtigt led i den maritime klynge i Nordjylland, hvor havne, industri og rederier arbejder sammen på en lang række punkter.

- Selv om nogen af værfterne i Nordjylland er forsvundet, så blomstrer dem der er tilbage. Både Karstensens Skibsværft i Skagen og Ørsted her i Frederikshavn trives godt. Vi må heller ikke glemme fiskeriet, der spiller en stor rolle i den maritime sektor i Nordjylland. Skagen er Danmarks største fiskerihavn. Der er oprettet martime netværk på havnene i Nordjylland. De arbejder sammen, der hvor det giver mening. Faktisk er aktørerne i den maritime klynge i Nordjylland rigtigt gode til at udnytte hinandens kompetencer på kryds og tværs. Det kendetegner faktisk hele Det blå Danmark, at man er gode til at samarbejde, siger Pia Ankerstjerne.

- Jo stærkere de maritime klynger er, jo mere magt har de over deres egen udvikling. Det er vigtigt, hvis Danmarks position som en af verdens førende maritime nationer skal bevares. Det kræver noget at være oppe i toppen – det er 200 milliarder af Danmarks eksport, der kommer fra den maritime sektor. Derfor har vi som uddannelsesinstitution altid fokus på kunderne. Det vi skal er at uddanne til den sektor, der aftager vores dimittender. Alle vores uddannelser har et betydeligt praktisk element. Derfor er alle vores bachelorer er ude i virksomhedspraktik. Man kan ikke altid læse sig til, hvorfor en motor ikke virker – det er en udfordring, der skal løses med hænderne. Netop fordi vores elever lærer at kombinere teori med praktiske færdigheder, der har stor værdi for virksomhederne, er de meget eftertragtede, slutter Pia Ankerstjerne.

 

Fakta

MARTEC udbyder alle de maritime uddannelser i Danmark. Uddannelserne spænder fra grunduddannelser til videregående polytekniske og nautiske uddannelser. Institutionen udbyder den grundlæggende maritime uddannelse som skibsassistent, maritim student (HF-søfart), skibsmaskinist, maskinmester, sætte-, kyst- eller fiskerskipper og skibsføreruddannelserne. MARTEC administrerer dertil Skoleskibet DANMARK og driver tillige en omfattende kursusvirksomhed med fokus på certifikatgivende kurser inden for det maritime, offshore og vindenergiområdet.

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.172