23948sdkhjf

Mindsteløn med modhager

ITD ærgrer sig over manglende enighed i Padborg-udvalg.

Regeringen annoncerede mandag, at der vil blive indført en lovbestemt dansk mindsteløn på chaufførområdet. Mindstelønnen skal ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og transportminister Benny Engelbrecht følge »de mest repræsentative arbejdsmarkedsparters kollektive overenskomster på transportområdet.«

Udspillet fra de to ministre kommer på baggrund arbejdet i det såkaldte Padborg-udvalg, der tidligere mandag afholdt det tredje og sidste møde. Her fik et udspil fra DA og FH om en dansk mindsteløn opbakning – men ikke fra alle de deltagende brancheorganisationer.

Allerede inden weekenden meldte ITD, at man var skuffet over manglen på resultater af arbejdet i udvalget.

Arbejdet i den arbejdsgruppe, som følger op på Kurt Beier-sagen - det såkaldte Padborg-udvalg - har været sat i bero på grund af Folketingsvalget.

Nu har den nye S-regering besluttet, at det tredje og afsluttende møde i arbejdsgruppen skal afholdes på mandag den 26. august 2019 - dels med henblik på at gøre status for arbejdet, dels for at give FH og DA lejlighed til at præsentere deres fælles forslag til ændring af den danske godskørselslov og udstationeringsloven.

Ærgerligt

ITD ærgrer sig over, at det i arbejdsgruppen ikke har været muligt at arbejde på at finde løsninger, der effektivt vil kunne sikre bedre arbejdsforhold for de udenlandske chauffører og dermed forhindre nye Kurt Beier-sager. Et vigtigt arbejde, som ITD var og er helt indstillet på at bidrage aktivt i. ITD tager derfor nu initiativ til et møde med de organisationer, der står uden for DA/FH-organisationerne, med henblik på at drøfte mulige løsninger.

-  Vores oplevelse i ITD er, at der i udvalget ikke reelt har været nogen vilje til at finde løsninger, der effektivt kan forhindre nye Kurt Beier-sager. Det er ærgerligt, for intentionerne var gode hos alle, da udvalget indledte sit arbejde i december sidste år. Vi havde en klar forventning om, at samtlige parter i Padborg-udvalget skulle samarbejde seriøst om at finde løsninger, der forhindrer nye Kurt Beier-sager, siger Carina Christensen, administrerende direktør i ITD.

3F-dominans

I stedet for at samarbejde konstruktivt med alle parter i Padborg-udvalget valgte DA og FH i april selv at præsentere deres eget forslag for politikerne. ITD anser dog alene DA’s og FH’s forslag som et forsøg på at fremme egne organisationspolitiske interesser. Konkret foreslår de en ændring af den danske godskørselslov, der bryder med den klare højesteretspraksis om løn- og overenskomstforhold, som har eksisteret siden 2015, da Højesteret afsagde den såkaldte NORTRA-dom. Hvis DA/FH-aftalen lægges til grund for ny lovgivning, så er det i praksis en fuld monopolisering af overenskomstområdet til 3F.

- Det er naturligvis stærkt kritisabelt, at DA og FH misbruger arbejdet i Padborg-udvalget til at cementere 3F’s dominans på transportområdet. Det er udnyttelse af situationen i eget favør, og det vil vi selvfølgelig ikke acceptere. Det er en skam, at der ikke er samarbejdet om reelle løsninger, der sikrer gode vilkår for de udenlandske chauffører og tilgodeser alle arbejdsmarkedets parter, siger Trine S. Plesner, direktør i ITD Arbejdsgiver.

ITD Arbejdsgiver – har ikke overenskomst med 3F, men det mindre fagforbund Kristelig Fagforening (Krifa)

Kontrol-udfordring

ITD mener, at det er helt afgørende, at nye regler for vilkårene for udenlandske chauffører effektivt kan kontrolleres og håndhæves. Der er punkter i DA’s og FH’s soloforslag, der er positive.

Det gælder blandt andet i forhold til anvendelsen af teknologi og øget vejsidekontrol. Men, der er desværre også områder, hvor forslaget indebærer alt for mange praktiske problemer og udsigt til administrativt kaos.

- I ITD ønsker vi markant øget kontrol af, at forholdene i branchen er i orden. Det helt afgørende for os er dog, at kontrollen skal kunne fungere i praksis – og ikke kun på papiret. I forhold til de udenlandske chaufførers lønniveauer ligger der en helt særlig udfordring i, at myndighederne skal kunne kontrollere og håndhæve reglerne, når de for eksempel skal indhente lønsedler og anden dokumentation hos de udenlandske virksomheder. Det må og skal der findes effektive løsninger på - inden man blindt tyer til nye ineffektive regler og lovgivning, siger Jørn-Henrik Carstens, chef for ITD's politiske afdeling.

ITD indkalder til møde

ITD indkalder nu de organisationer, der står uden for DA og FH til et møde med henblik på at drøfte mulige løsninger.

- Nu samler vi selv arbejdsmarkedets øvrige parter på transportområdet, så vi kan drøfte effektive løsninger på Kurt Beier-problematikken. Det fik vi ikke mulighed for i Padborg-udvalget, hvor de øvrige parter på arbejdsmarkedet har været holdt uden for arbejdet i arbejdsgruppen. Det er en skam, for der er brug for, at alle parter samles om effektivt at sikre løsninger på Kurt Beier-problematikken. Vi er stærk optaget af, at der sikres bedre arbejdsvilkår for de udenlandske chauffører, herunder ikke mindst bedre og mere effektiv kontrol, og selvom Padborg-gruppen på mandag formelt nedlægger sit arbejde, så fortsætter vores indsats ufortrødent, siger Carina Christensen.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.75