23948sdkhjf

Køreplanen holder i 2019

Aalborg Havn venter stabil infrastruktur til godsbanetrafik i 2019.

Aalborg Havns million-investering i godsbanetrafikken for hele Nordjylland blev i sommers sendt til tælling, da BaneDanmark lukkede strækningen Hobro-Langå i otte uger – oven i købet i begge spor.

Hvor personbefordringen kunne fortsætte ved indsættelsen af togbusser på strækningen, betød lukningen reelt at godsbanetrafikken til Nordjylland blev lukket og slukket i otte uger.

Godset fandt formentligt andre veje i perioden. Det endelige omfang af nedlukningen vides endnu ikke.

Det fik i Aalborg Havns adm. direktør Claus Holstein til at udtrykke frygt for, at godsbanekunderne mister tillid til godsbaneforbindelsens stabilitet og troværdighed som en fremtidig transportform.

Derfor følte Aalborg Havn – der har investeret 20 millioner kroner i opgradering af banesporene i Aalborgområdet – at BaneDanmark ikke tog fornødent hensyn til godsbanedriften.

Men nu kan Aalborg Havn melde om ”fri bane” i 2019.

- BaneDanmark har nu meldt ud, at der kun er planer om lukning af sporene for vedligehold i seks weekender i efteråret 2019. Det vil slet ikke berøre godsbanedriften, fortæller en lettet Rasmus Munk Kolind, der er kommerciel manager for container og jernbane på Aalborg. ”BaneDanmark har lovet os at de seks weekendlukninger bliver løst i samarbejde med de operatører der kører gods til og fra Aalborg Havn”.

Bedre dialog

- Vi har været i løbende dialog med BaneDanmark – direkte og et via Branchepanelet for banegods, hvor vi har forklaret, hvad der er vigtigt for os og vores kunder. Men dette egentligt ikke kun for Aalborg Havn, men for banegodset i hele Danmark. BaneDanmark har rigtigt meget fokus på passagerbefordringen og nogle gange virker det, som om godsbanetrafikken bliver glemt. Derfor har vi været lidt nervøse for, hvad der kommer til at ske næste år. Her har vi nu fået svar fra BaneDanmark, der oplyser at godskorridoren kun bliver ramt af seks spærringer i weekenderne i 2019, og det er ikke noget, der vil få betydning for jernbanegodset, siger Rasmus Munk Kolind.

- Vi er meget glade for, at BaneDanmark har fundet brugbare løsninger for 2019 til det nordjyske, og at der er skabt et forum hvor der er dialog omkring banegodset.

Tillid afgørende

- Det er jo ikke bare selve lukningen, der er et problem. Det er også den tvivl, som der skabes hos transportkøberne om godsbanen som et troværdigt alternativ til lastbilen. Eller en transportform de kan stole på, og tør binde sig op på. Det er netop den tvivl som vi, og alle andre aktører inden for dansk godsbanetrafik, kæmper imod. Det er en lang og sej kamp, siger Rasmus Munk Kolind og tilføjer:

- Derfor er det meget positiv, at vi i det Nordjyske for 2019 ikke rammes af større sporlukninger, når der skal laves vedligehold og andet infrastrukturarbejde. Vi håber virkeligt, at BaneDanmark også fremadrettet tager størst muligt hensyn til godsbanens behov for stabilitet.

Aalborg Havns leder af container- og godsbaneaktiviteterne understreger, at havnen naturligvis er glade for at BaneDanmark opgraderer og investerer i jernbanenettet.

- Det kommer alle aktører til gode. Men vedligehold og opgraderinger bør forgå med mindst mulige gener for driften af både passager- og godsbanetrafikken.

Tro på vækst

Der kører tre ugentlige godstog til og fra Aalborg i dag. Et ugentligt ”anløb” hver tirsdag af Captrain. DB Cargo er på Aalborg Havn hver mandag og torsdag i deres enkeltvogns setup. Her er det muligt for kunderne kan købe transport helt ned til en enkelt vogn ad gangen.

- Vi er startet fra scratch og det vokser støt og roligt. Vi forventer faktisk en pæn volumenvækst på godsbanetrafikken i år, selv om den otte uger lange sporlukning, har begrænset vækstmulighederne hen over sommeren.

I de senere år har Aalborg Havn investeret mere end 20 mio. kr. i opgraderingen af sporene i Aalborg-området, og kundetilstrømningen stiger støt. Havnen vurderer, at der på sigt er potentiale til op imod 300.000-500.000 tons banegods årligt svarende til en aflastning af vejnettet på 12.000-20.000 lastbiler.

- Godsbanetrafikken er bestemt et område, som Aalborg Havn satser på – også fremadrettet. Vi håber og forventer, at der kommer flere ugentlige togafgange end de tre, vi har i dag. Derfor er det også nødvendigt at kommende sporarbejder i BaneDanmark regi tager hensyn til både personbefordring og godstransport, så det på sigt er med til at fremme banegodset i Danmark, slutter Rasmus Munk Kolind.

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.111