23948sdkhjf

Transportministeriet afviser EU-kritik af 25-timersregel

Åbningsskrivelse fra EU-Kommissionen bliver mødt med blank dansk afvisning. (OPDATERET)

EU-Kommissionen tog i juli det første formelle skridt til en egentlig retssag mod Danmark om den nye og omstridte 25-timers p-begrænsning på statens rastepladser langs motorvejene. Det skete med henvisning til til artikelerne 1, 8 og 9 i Forordning (EF) nr. 1072/2009.

EU-Kommissionen mener at 25-timers reglen krænker friheden til at udføre tjenesteydelser på transportområdet.

I sidste uge modtog Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg (TRU) et notat, med det danske svar på kritikken fra EU.

Her afvises EU-Kommissionens kritikpunkter blankt.

Det fremgår af notatet, at regeringen ikke anderkender, at 25-timers reglen krænker friheden til at udveksle tjenesteydelser – hverken direkte eller indirekte.

Regeringen fastholder, at reglen ikke er diskriminerende over for udenlandske chauffører og lastvogne, da reglen også skal overholdes af danske chauffører.

Her er EU-domstolens nylige udtalelse, der fastslår at det fulde lovlige weekendhvil på 45-timer ikke må afholdes i førerhuset, et stærkt argument for regeringen.

Men tilbage står stadig, at aftalen om p-begrænsningen – der er en del af finanslovsforliget – direkte angiver formålet som behovet for at begrænse udenlandske chaufførers langtidsparkering. Et argument, som transportminister Ole Birk Olesen og andre politikere efterfølgende har gentaget offentligt.

Argumenter

I svaret til åbningsskrivelsen anfører Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, at EU ikke har ret til at blande sig i medlemslandenes parkeringsregler. Ministeriet mener dertil, at 25-timers reglen ikke er diskriminerende, da den gælder for alle lastvogne og chauffører uanset nationalitet. Reglen er ifølge regeringen begrundet i legitime formål af almen interesse.

Endelig fastslår regeringen, at den anser parkeringsreglen for proportional.

Det fremgår af notatet, at EU-Kommissionen ikke mener, at 25-timers reglen tjener et legitimt formål, og efterlyser en officiel undersøgelse, der underbygger beslutningen om indførelse af p-begrænsning for lastvogne.

Her kan Transportministeriet dog henvise til den undersøgelse af kapacitetsproblemerne på lastbilrastepladserne på Statens 90 motorvejsrastepladser, som Vejdirektoratet gennemførte inden den endelige aftale om 25-timers reglen blev indgået i slutningen af februar i år. En undersøgelse, som ministeriet fremhæver ikke forholder sig til lastvognene eller chaufførernes nationalitet.

Transportministeriet oplyser, at de danske motorvejsrastepladser slet ikke er indrettet til langtidsparkering.

Endnu et argument fra regeringen går på, at manglen på ledige lastvognsrastepladser har ført til ulovlige parkeringer uden for de afmærkede båse og på til- og frakørselsramperne.

Endelig fremhæver regeringen i svaret til EU-Kommissionen, at manglen på ledige rastepladser rammer de chauffører, der skal gennemføre deres daglige lovpligtige hvil. Derfor hævder regeringen, at 25-timers reglen styrker efterlevelsen af køre- og hviletidsreglerne.

45-timer

Som nævnt bruger Transport-, Bygnings- og Boligministeriet EU-domstolens udtalelse om lastbilen førerkabine ikke er egnet til afvikling af det regulære lovpligtige ugentlige hvil på 45-timer.

Derfor bidrager 25-timers reglen til at forhindre, at chaufførerne afholder 45-timers hvilet illegalt.

EU-Domstolens udtalelse om weekendhvilet – i en sag ved en belgisk domstol - har med et slag ændret retstilstanden i vejgodstransporten drastisk, fordi overnatning i førerkabinen har været sædvane i branchen omtrent lige så længe, som der har været lastbiler.

Derfor eksisterer der praktisk taget heller ikke nogen infrastruktur i form af overvågede og indhegnede lastvognsrastepladser og chaufførmoteller/hoteller, der muliggør weekendhvilet afholdes uden for lastbilen – hverken i Danmark eller resten af Europa.

I blandt andet tyske fagmedier lyder vurderingen, at det vil tage adskillige år at indhente dette efterslæb.

Transportministeriet har nægtet Transport-Tidende adgang til åbningsskrivelsen fra EU-Kommissionen, da denne betragtes som fortrolig. Af notatet til Transportudvalget er det dog muligt, at se hovedtrækkene i Kommissionens kritikpunkter.

Kommissionen mener, at 25-timers reglen forhindrer chaufførene i at parkere på rastepladserne og afholde deres 45-timers hvil andet steds. Kommissionen er også kritisk over, at der ikke er overvejet alternativer, samt at p-begrænsningen savner proportionalitet i forhold til dens formål. (OPDATERES)

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.063