23948sdkhjf

Vejpakke giver håb

Danske Speditører: EU-vejpakken kan sikre ordnede og ens vilkår for alle.

EU-kommissionen præsenterede igår den længe ventede vejpakke. Vejpakken mødes med velvilje og optimisme hos Danske Speditører, der repræsenterer speditions- og logistikbranchen herhjemme.

Den administrerende direktør for Danske Speditører, Martin Aabak, glæder sig over, at EU-vejpakken indeholder forslag, der giver begrundet håb om afbalancerede løsninger.

- Udspillet fra EU lægger op til, at der kommer klare regler, der vil give de danske speditions- og logistikvirksomheder gode muligheder for at planlægge og afvikle transporterne effektivt, sikkert og optimalt, samtidig med at der også skabes ordnede forhold for medarbejderne, siger Martin Aabak.

Friere cabotagetøjler

Som eksempel på en afbalanceret løsning fremhæver Martin Aabak, at EU-vejpakken lægger op til et opgør med den nuværende grænse på tre cabotage-ture inden for syv døgn. I stedet lægges der op til en mere fleksibel ordning, hvor antallet af dage, man må køre cabotage, bliver begrænset. Omvendt må man så køre cabotage i det angivne antal dage uden hensyn til antallet af ture.

- Det er en model, der på den ene side gør det nemmere for speditørerne at planlægge og udføre turene på en fornuftig måde. Vi får mulighed for at udnytte kapaciteten mere optimalt. På den anden side betyder begrænsningen på antallet af dage, hvor der kan køres fri cabotage, at reglerne bliver nemmere at forstå, respektere og håndhæve, siger Martin Aabak.

Farvel til national enegang?

Martin Aabak håber, at EU-vejpakken kan blive vendepunktet for de perspektivløse nationale særordninger, der afviger fra den fælles EU-kurs.

- Efterhånden har mange europæiske lande indført nationale særordninger for f.eks. mindsteløn for transport og for køre- og hviletid. Personligt forstår jeg godt, at man kan lade sig friste til at beskytte sit eget lands transportsektor og sikre sit eget lands lastbilchauffører på netop den måde. Men strategien er kortsigtet og i strid med EU’s Indre Marked. Lad os hellere få fastsat og håndhævet spilleregler, der er ens for alle, og som fremmer den frie og fair konkurrence. Derfor har jeg store forhåbninger til, at EU-vejpakkens forenkling om cabotage bliver starten på en ny epoke, hvor der skabes den fornødne respekt for fælles europæiske retningslinjer, og hvor de besværlige nationale særordninger vil visne én ad gangen som tidsler i en ørken, hvor der ikke falder regn, siger Martin Aabak.

Han fortsætter:

- De mange protektionistiske særordninger har ført til tab af konkurrencekraft uden i øvrigt at sikre ordnede forhold for nogen. At en østeuropæisk chauffør holdes ude af Danmark – og i stedet opererer fra Nordtyskland eller Sydsverige – har jo ikke skabt nogen som helst forbedring i hans eller hendes arbejdsvilkår.

Kombi-transporter

Humøret hos Danske Speditører får også et nyk opad, fordi den danske regering snarest muligt vil rette ind efter EU-linjen, når det handler om de kombinerede transporter. Martin Aabak er glad for, at reglerne for kombi-kørsel nu også kommer til at omfatte varer, der har oprindelse og destination uden for EU.

- Siden 1993, hvor direktivet om kombinerede transporter blev implementeret i dansk lov, har den officielle danske fortolkning været indsnævrende, hvor man har ment, at det kun var varer med oprindelse og destination i et andet EU-land, der kunne fragtes som kombineret transport. Nu vælger regeringen altså at følge den fælles EU-linje, sådan at alle transporter mellem medlemsstaterne bliver omfattet uanset godsets oprindelse og destination. Det er glædeligt, at den danske særregel afskaffes, og det vil klart være en fordel for logistikken, at varer, der ankommer med skib eller tog til Danmark, kan transporteres videre med lastbil – uanset nationalitet – i en radius af op til 150 kilometer uden at være omfattet af cabotage-bestemmelserne. Det vil smidiggøre samspillet mellem transport med skib, tog og lastbil og sikre, at overflytningspotentialet, der måtte være fra vej til sø, bliver bedre udnyttet, hvis det ender som Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen nu lægger op til. Vi støtter ministeren fuldt ud i dette arbejde. siger Martin Aabak.

Danske Speditører vil følge og påvirke EU-vejpakkens videre færd gennem Ministerrådet og Europaparlament.

- Hvordan det går med EU-vejpakken, får stor betydning for den fremtidige vejgodstransport i Europa og dermed for den samhandel, der er afgørende for vores velstand. EU-kommissionen har med sit udspil i dag har taget første skridt til noget, der kan blive afgørende for din, min og EU’s fremtid, siger Martin Aabak.

Kommenter artiklen

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.078