23948sdkhjf

- Vi er klar til 2017

Nytårsudtalelse fra Gert Jakobsen, formand i ITD.

Af Gert Jakobsen, formand i ITD – vejgodstransportens brancheorganisation

Den danske transport- og logistiksektor har det forholdsvis godt. Vi kan se tilbage på et år, hvor konkurrencen har taget og givet. Det tror jeg, de fleste vognmænd landet over vil give mig ret i. Der har bogstaveligt talt været gang i hjulene på alle fronter, men det har samtidig været et år, hvor man som vognmand har skullet holde tungen lige i munden, og hvor mange kunder har foretaget et udskiftningsløb. Posen er således blevet grundig rystet.

Jeg ser den øgede konkurrence som et sundhedstegn for sektoren, fordi det holder os og vores medarbejdere i gang. Det betyder, at vi er nødt til hele tiden at levere 110 procent, og det skærper vores forretningssans og serviceniveau. Grænsetællingerne understøtter, at der har været meget gods at køre med over grænserne i 2016, og nationalt har vi også set, at der transporteres mere gods. Faktisk har vi i grænsetællingerne rapporteret om flere kørsler ind i landet end nogensinde tidligere.

Den øgede konkurrence har også betydet, at vi har set nye virksomheder dukke op, andre konsolidere sig, mens nogle virksomheder igen har måttet bukke under for konkurrencen og give op. Det er en del af det game, som vi alle er en del af, og det er selvfølgelig ærgerligt, at vi må sige farvel til gamle kollegaer og venner.

Stigende krav og arbejdskraftsmangel
En af udfordringerne i branchen er den voksende arbejdskraftmangel på kvalificeret arbejdskraft. Det er et område, hvor vi alle må gøre vores yderste for at trække nye kræfter til. Vi hører fra flere virksomheder, at de er nødt til at lade lastbiler stå stille eller sælge dem, fordi der ikke er chauffører til at køre dem. Det er ikke godt nok. Ser man på aldersgennemsnittet for chauffører, så er det tidligere gjort op, at 46 procent af alle danske chauffører er 60 år eller ældre inden for de kommende år. Det bør for alvor få advarselslamperne til at lyse.

En anden markant udvikling, der spiller ind på konkurrencen i markedet, er stigende krav fra myndigheder og kunder. Det minder mig om, at vi befinder os i en konkurrenceudsat og ikke mindst en gennemreguleret branche. Heldigvis har vi i branchen generelt et godt samarbejde med de danske myndigheder blandt andet på køre- og hviletidsområdet og i spørgsmålet om virksomhedskontroller og proportionalitet på bødeområdet. Det lover godt for fremtiden.

Disruption vil ændre vores branche
Forandringens vinde begynder langsomt at tage til for vores branche. Digitaliseringen og disruption bliver en stadig større integreret del af vores verden. At det er et vigtigt indsatsområde symboliseres ved, at vores egen statsminister Lars Løkke Rasmussen har sat sig i spidsen for det disruption-råd, der skal komme med anbefalinger til fremtidens arbejdsmarked. Med en ny regering med et stærkt fokus på vækst og digitalisering er vi et skridt nærmere et mere digitaliseret og automatiseret transport- og logistikmarked. Jeg er sikker på, at enkelte vognmænd ude i landet tænker, at digitaliseringen og automatiseringen af sektoren først kommer, når de alligevel er på vej på pension, men mit opråb til dem er, vær varsom og gerne forudseende. Den digitale virkelighed kan hurtig indhente os alle. Nu skal det ikke lyde som et skræmmescenarie, men vi er som branche nødt til at være klar på de barrierer og muligheder, en øget digitalisering betyder for vores sektor og den konkurrence, vi er oppe imod. Og mulighederne er mange, hvis man forstår at udnytte potentialet rigtigt.

Ønsker til den nye regering 
Der har været udskiftning på Christiansborg. Vi har ved årets udgang fået en ny VLAK-regering og dermed også en ny transport-, bygnings- og boligminister i Ole Birk Olesen, som vi forventer os meget af. Hans forgænger Hans Christian Schmidt lagde mange kræfter i at arbejde for vores sektor, og han havde et tæt fokus på forholdende i branchen. Vi håber, at vores nye minister kan føre dette arbejde videre og bidrage til at fastlægge de mest optimale rammer for transportbranchen. Vi ser frem til samarbejdet og håber, at man også formår at arbejde bredt politisk for at finde de bedste løsninger til gavn både i forhold til vores sektor og dansk infrastruktur, så vi fortsat kan bidrage til at styrke den danske vækst og samfundsøkonomi.

Vores ønsker til Christiansborg er også helt klare. Vi ønsker at få sat transportsektoren og gerne hele transportkæden ind i en vækststrategi. Det kræver blandt andet, at vi i fællesskab finder en løsning på spørgsmålet om arbejdskraftmangel. Vi ønsker, at transportsektoren får en naturlig plads i det disruption-råd, som statsministeren nedsætter i det nye år, så vi kan bidrage til at udpege barrierer og løsninger for fremtidens arbejdsmarked. Endelig ønsker vi, at myndighederne og politikerne fortsat arbejder sammen med branchen om proportionaliteten i virksomhedskontroller.

Grundlag for en arbejdsgiverorganisation
ITD’s ønske om at få organiseret de vognmænd, der i dag ikke er organiseret, skrider også frem stille og roligt, og det øgede medlemstal giver os en klar markering, at der er et uopdyrket land at gå efter. Meldingerne, vi får, er, at det er godt med et alternativ til de eksisterende overenskomster på området. Friheden til at vælge frit står højt på manges ønskeliste. I ITD går vi ind for ordentlige løn- og ansættelsesvilkår. Men vi tror, at monopol er skadeligt for transportbranchen på den lange bane. Nu afventer vi, hvor sagen lander politisk i det nye år, og om Danmark er klar til forandring på området.

Rystelser i det indre marked
2016 var også et år, hvor midlertidig grænsekontrol, illegale immigranter og Brexit pludselig fyldte meget på den europæiske scene. Flygtningestrømme i Europa fik pludselig afledte effekter for vores branche og den danske eksport. ITD har igennem hele processen forsvaret det principielle standpunkt om, at vi er nødt til at sikre et frit indre transportmarked med stærke ydre EU-grænser, og det vil vi fortsætte med.

I forlængelse af uroen flygtningesituationen skabte for det indre marked, så rystede Brexit-afstemningen EU’s grundvold for alvor, da Storbritannien meddelte, at de trækker sig ud af EU-samarbejdet. Hvorvidt, det får betydning for den danske eksport til England på længere sigt, er vanskelig at spå om, men på kort sigt har vores medlemmer kunnet mærke de nye tider.

Vores forventninger til den kommende vejpakke i 2017 fra EU-Kommissionen er også ventet med spænding. Kommissionens fokus på sociale forhold i transportsektoren og udstationering af arbejdskraft fylder meget, men udmeldinger fra kommissionen går også på, at man ønsker en fælles, balanceret løsning på de udfordringer, der er. ITD bakker op om fair regler i EU, så længe vi taler fælleseuropæiske regler, som sikrer et stærkt indre marked.

ITD er klar til 2017
ITD er klar til at sætte en skarp kurs for 2017. Med vores nye direktør Carina Christensen i spidsen vil der ikke bare blæse nye vinde hos ITD, vi vil også fortsætte vores engagement og arbejdsindsats for fortsat at skabe de bedste rammer og forhold for hele vores branche. Vi vil fortsat kæmpe for fair regler i et frit indre marked og arbejde for, at vi er helt tæt på udviklingen af sektoren, hvad enten det er på Christiansborg, i EU eller ude i den enkelte virksomhed. Der er mange vigtige spørgsmål, der skal tages stilling til, og som vil definere vores sektor fremover. Derfor kan man med rette sige, at vi ved udgangen af 2016 står ved en skillevej i mere end en forstand.

Jeg ønsker jer en god jul og et godt nytår.

Gert Jakobsen, formand i ITD.

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.078