23948sdkhjf

Nyt år bringer lempelser i forhadte sanktioner

Køre- og hviletidsregler forenkles.

Efter både lyttemøder foretaget af tidligere transportminister Hans Chr. Schmidt og et grundigt embedsmandsarbejde hos Transport- og Bygningsministeriet med inddragelse af branchens organisationer, ligger der nu et konkret forslag på bordet om at forenkle køre- og hviletidsreglerne, mener DTL.

Tanken er at sænke sanktionerne og ændre reglerne om frakendelse for overtrædelse af reglerne om køre- og hviletid.

Væk med dummebøder

Med lovforslaget foreslås en række ændringer af sanktionerne på køre- og hviletidsområdet, der skal gøre bødestørrelserne mere proportionale. Det foreslås således, at bøderne for de overtrædelser af takograf-forordningen, der bl.a. skyldes sjusk og forglemmelse nedsættes, samtidig med at bøderne for de mest alvorlige overtrædelser forhøjes. Det foreslås endvidere, at virksomhedens bøder, ligesom det er tilfældet med førerens bøder, gradueres. Det foreslås desuden, at der fastsættes et bødeloft for førerens og virksomhedens samlede bøde.

Urimeligt system

-Vi har levet med et åbenlyst urimeligt og uproportionalt system i over 10 år, siden vi i 2005 fik trukket hætten over hovedet af rigspoliti og politikere i forening. Siden da har chauffører og vognmænd levet med helt vanvittige bøde- og sanktionsforhold, der intet havde med trafiksikkerheden eller social sikring at gøre. Det ser ud til at slutte nu. Der er nu et politisk ønske om at gøre sanktioneringen af reglen mere proportional, enkel og retfærdig, så branchens pres har båret frugt, udtaler DTLs adm. direktør Erik Østergaard.

DTL-direktøren var selv med i initiativet i 2005, hvor den samlede branche – fra busvognmænd over godsbranchen til arbejdsgiverdelen – satte sig sammen og besluttede at arbejde hen imod et mere retfærdigt bøde- og sanktionssystem, så man undgår ”dummebøder” og katastrofale følger af selv små konstateringer på langvarige virksomhedskontroller.

Nyt system for frakendelse

Af lovforslaget fremgår, at det nuværende bødesystem har vist, at førere og virksomheder risikerer meget store samlede bøder ved overtrædelser af bestemmelserne på køre- og hviletidsområdet. Formålet med lovforslaget er herudover at indføre et nyt system for frakendelse af førerretten for overtrædelse af reglerne om største tilladte totalvægt, reglerne om køre- og hviletid og reglerne vedrørende takografen.

I det hele taget indfører lovforslaget en ordning, hvorefter reglerne om frakendelse af førerretten i anledning af overtrædelse af reglerne om største tilladte totalvægt, reglerne om køre- og hviletid og reglerne vedrørende takografen adskilles fra færdselslovens øvrige frakendelsesregler. Ændringsforslaget indeholder tillige et forslag om ændring af sanktionerne ved førerens overtrædelse af reglerne i køre- og hviletidsforordningen om afholdelse af pauser i køretiden.

Der er høringsfrist for lovforslaget den 4. januar.

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.062