23948sdkhjf

Mere elastik til toldkodeks

Implementeringen af EU’s toldkodeks udskydes.

Det har længe været svært at nævne EU’s Toldkodeks (EUTK) – der skal digitalisere toldprocesserne i EU – uden at bruge ord som forsinket, udsat eller udskudt.

Nu er der føjet endnu en udsættelse på projektets planer.

Det skriver Danske Speditører.

Danmark skal implementere EU’s toldkodeks frem mod udgangen af 2025. Implementeringen har i en årrække været under stort pres for at overholde EU-fristerne. Nu udskydes ibrugtagningen altså endnu en gang.

I et brev til Folketingets Europaudvalg skriver skatteminister Jeppe Bruus, som begrundelse for forsinkelsen, at ”der er tale om en stor, kompleks opgave med mange gensidige afhængigheder, der skal gennemføres på kort tid.”

Dårlig planlægning og ledelse

Den forklaring anerkendes kun delvist af Danske Speditører, som på den ene siden har forståelse for både kompleksitet og de mange medarbejdere hos SKAT, som allerede nu har ydet en stor indsats, og som på den anden side ”irriteres” over dårlig planlægning og ledelse.

Skatteministeriet har indtil videre kun implementeret de første dele af den påkrævede systemunderstøttelse af EUTK, og senest er kontrol- og risikostyringssystemerne blevet koblet sammen med den første del af det nye importsystem.

I april 2022 blev det besluttet at forlænge tidsplanen for implementeringen af EUTK. Det er den reviderede plan for ibrugtagning som nu, kun 8 måneder efter, forlænges yderligere.

Nye tidsplaner

Ifølge Skatteministeriets vurdering giver den nye tidsplan mulighed for at opprioritere de systemer, der er mest kritiske og vigtigst for virksomhederne. Eksport- og EU-forsendelsessystemerne, der har EU-frist 1. december 2023, er således opprioriteret, og som konsekvens bliver implementeringen af anden del af importsystemet udskudt udover EU-fristen den 31. december 2022.

Den nye plan udskyder endvidere anden del af det fælleseuropæiske importkontrolsystem (ICS2) udover den oprindelige EU-frist den 1. marts 2023 og den godkendte forlængelse til 30. juni 2023. Konkret arbejdes der nu på at implementere anden del af importsystemet den 15. oktober 2024, og anden del af det nye importkontrolsystem (ICS2) senest den 31. oktober 2023.

Realistiske planer, tak

Danske Speditører har derfor skrevet til skatteminister Jeppe Bruus og peget på, at det selvfølgelig er væsentligt at nye IT-systemer ikke har ”børnesygdomme”, men Danske Speditører har samtidig påpeget, at den dårlige planlægning overskygger indsatsen fra de mange dygtige medarbejdere. SKAT overser samtidig at udskydelsen også har direkte økonomiske konsekvenser for både transportbranchen og transportkøberne, da der skal bruges ressourcer på vedligeholdelse af blandt andet IT-programmer, ligesom planlagt IT-rådgivning, ofte med brug af eksterne leverandører, må udskydes.    /Smir

Kommenter artiklen

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.141