23948sdkhjf

Dansk biogasproduktion sætter rekord

Danske biogasanlæg leverede 58 million er kubikmeter biogas i oktober.

Naturgas er stadig den største kilde til energi baseret på gas i Danmark. Men i år har gasproduktionen fra biogasanlæg nået op på et niveau, så 40 procent af det samlede danske gasforbrug, kommer fra biogas.

Alene i oktober blev der leveret 58 millioner kubikmeter biogas fra danske biogasanlæg.

Rekorden i oktober skal ses på baggrund af den europæiske energikrise i kølvandet på Ruslands invasion i Ukraine. Derfor er den øgede danske biogas-produktion også særligt velkommen.

Derfor mener Biogas-producenterne i Danmark ikke overraskende, at den kommende regering skal fastholde den nuværende udbygningstakt for biogas-produktionen i Danmark.

De danske biogasanlæg satte ny rekord med levering af 58 millioner kubikmeter biogas til gasnettet i oktober, og i år har danskproduceret biogas dækket 40 procent af det samlede danske gasforbrug. Biogasbranchen opfordrer den kommende regering til at fastholde den nuværende udbygningstakt for biogasproduktionen.

Det skriver brancheorganisationen Biogas Danmark.

Danmark nåede som nævnt ovenfor i oktober op på at levere 58 millioner kubikmeter grøn biogas til gasnettet, hvilket var en ny rekord for den danske biogasproduktion. Dertil blev der leveret yderligere 16 millioner kubikmeter direkte til industri og kraftvarmeværker. Dermed har biogas leveret over 40 procent af det samlede danske gasforbrug i år.

Ser man udelukkende på gasnettet, så er mere end 500 millioner kubikmeter biogas strømmet ind på det danske gasnet i årets første 10 måneder, og dermed har biogassen dækket 35 procent af danskernes gasforbrug fra gasnettet i år til dato, oplyser Biogas Danmark, der repræsenterer biogasproducenterne.

100 procent grøn gas i 2027

- Staten forventer, at gasforbruget vil være 100 procent grønt i 2030, men det grønne skæringspunkt kan nås allerede i løbet af 2027, hvis vi fortsætter den udbygningstakt, der har været i biogasproduktionen i de seneste år, siger Frank Rosager, direktør i Biogas Danmark.

Hvis væksten i biogasproduktionen skal genstartes de kommende år, kræver det blot, at politikerne fremrykker de allerede besluttede biogasudbud til 2023 og 2024.

- På grund af de høje gaspriser vil fremrykningen af biogasudbuddene ikke medføre udbetaling af støtte i mange år – og måske aldrig, da støtten reguleres ned i takt med gasprisernes stigning, hvorfor der opnås en stor besparelse for staten. Udbudspuljerne skal alene afdække investorernes risiko for, at Europa igen vil købe billig russisk gas inden for de kommende 10 år, forklarer Frank Rosager.

Fortrænger russisk naturgas

Danskproduceret biogas har fortrængt russisk gas for 5 milliarder kroner i år

De stigende leverancer af danskproduceret biogas i gasnettet betyder også, at stigende mængder russisk gas fortrænges fra gasmarkedet.

- Indtil udgangen af oktober har den danske biogas fortrængt russisk gas til en værdi af cirka 5 milliarder kroner. Da gassen alternativt skulle være leveret fra Rusland, er det penge, som ikke er kanaliseret ud af Danmark og EU til Rusland, men i stedet har skabt værdi for biogasproducenter og store besparelser for mange kunder, der har aftaler om faste priser hos biogasproducenterne. Samtidig betyder de høje gaspriser, at støtten til biogas er faldet til et minimum, siger Frank Rosager.

Dermed bidrager biogasproduktionen markant til at minimere importen af fossil naturgas, samtidig med at Danmark styrker både forsyningssikkerheden og den grønne omstilling.

Er gasforbruget er lige så grønt som elforbruget

De seneste data fra det statslige Energinet viser nemlig, at udbygningen af biogasproduktionen er en stærkt medvirkende årsag til, at det danske gasforbrug i mere end et år har haft samme klimaaftryk som elforbruget. I de seneste 12 måneder har gasforbruget fra gasnettet i Danmark haft et klimaaftryk på 141 gram CO2 per kWh, mens elforbruget har haft et klimaaftryk på 146 gram CO2 per kWh.

Årsagen til den stigende biogasandel er først og fremmest, at flere nye biogasanlæg er sat i drift i år, og at disse anlæg nu gradvist er i gang med at øge leverancerne. Samtidig falder gasforbruget, og dermed er andelen af biogas i gasnettet kraftigt stigende.

– Produktionen af grøn strøm fra sol og vind har aldrig været større, og det samme gælder biogasproduktionen, der jo kan levere grøn strøm, når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner. Det vil være en meget enkel øvelse for den kommende regering at sikre, at den aktuelle udvikling af biogasproduktionen fortsætter, så vi øger forsyningssikkerheden og gør gasforbruget helt fossilfrit hurtigst muligt, fastslår Frank Rosager.

En typisk dansk husstand bruger cirka 1.800 kubikmeter gas på et år, og den samlede biogasleverance til gasnettet forventes i år at matche gasforbruget i cirka 350.000 husstande.   /Smir

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.125