23948sdkhjf

Selskabsnyt – 17. november

Flere logistik- og transportnyheder.

Afsluttende skiftesamling i speditørvirksomhed

I konkursboet SJ Logistik A/S, CVR-nr.: 3961631, Bornholmsvej 2A, 9500 Hobro holdes afsluttende skiftesamling i Retten i Aalborg, Møderum 5 - 1. sal, Venteværelset 1. sal, 9000 Aalborg, torsdag den 08.12.2022 kl. 13.00, til behandling og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 42,7276 % til § 97-krav.

SJ Logistik er registreret i CVR under branchekoden for spedition.

Udkastet ligger til eftersyn i skifteretten. Fordringer og andre krav, der først anmeldes efter stadfæstelse af regnskabet, tages ikke i betragtning. Udbetaling foretages 4 uger efter stadfæstelsen, medmindre anke forinden er sket.

Retten i Aalborg, den 15.11.2022.

Movix Logistik konkurs

Ved dekret af 15.11.2022 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Movix Logistik ApS, CVR-nr.: 42011584, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø

Sagsnr.: K 3949/22-B

under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 11.11.2022. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 26.08.2022. Likvidator har været udmeldt den 19.09.2022. Selskabet har drevet virksomhed på adresse: Rytoften 5, 2, 8210 Aarhus V. og er ifølge CVR registreret under branchekoden for vejgodstransport.

Som kurator er udpeget advokat Bo Lauritzen, Frederiksgade 21, 4., 1265 København K.

Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 15.11.2022.

ANG Logistik System konkurs

Ved dekret af 15.11.2022 har Retten i Herning taget virksomheden ANG Logistik System ApS, CVR-nr.: 40308679, Nørreskovvej 23, 7451 Sunds, under konkursbehandling efter begæring modtaget den 07.11.2022.

Selskabets formål er ifølge CVR at drive virksomhed med transport af gods samt hermed beslægtet virksomhed.

Kurator er advokat Flemming Jensen, Dalgasgade 29A, 3., 7400 Herning. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 15.11.2022.

Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Retten i Herning

Hvidovre-speditør konkurs

Ved dekret af 14.11.2022 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget selskabet LicVem Logistics & Trading ApS, CVR-nr.: 32344100, Avedøreholmen 78B, 2650 Hvidovre, under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 17.10.2022.

Selskabet er registreret under branchekoden for spedition.

Som kurator er udpeget advokat Morten Stausholm, Bredgade 3, 3., 1260 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 15.11.2022

Sø- og Handelsretten

Fynsk vognmand konkurs

Ved dekret af 11.11.2022 har Skifteretten i Odense taget Vognmandsforretning Torben Hansen ApS, CVR-nr.: 29154708, Pytten 11, 5580 Nørre Aaby, under konkursbehandling efter begæring om tvangsopløsning modtaget fra Erhvervsstyrelsen den 24. august 2022.

Kurator er advokat Jørgen Makholm, John Tranums Vej 23, 6705 Esbjerg Ø.

Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 11.11.2022. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Skifteretten i Odense, den 11.11.2022.

AAA Transport konkurs

Ved dekret af 08.11.2022 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget AAA Transport ApS, CVR-nr.: 41024232, Humlebækgade 43, st, 2200 København N, under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 02.11.2022.

Selskabet er i CVR registreret under branchekoden for Andre post- og kurertjenester.

Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 19.08.2022.

Likvidator har været udmeldt den 09.09.2022. Som kurator er udpeget advokat Henrik Bernt Sanders, Amaliegade 10, 1256 København K.

Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg.

Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 08.11.2022

Timons Transportservice konkurs

Ved dekret af 09.11.2022 har Retten i Holstebro taget Timons Transportservice ApS under tvangsopløsning, CVR-nr.: 39721651, Sebstrupvej 1, 7800 Skive, under konkursbehandling efter begæring modtaget den 04.11.2022.

Selskabet er registreret under branchekoden for vejgodstransport.

Kurator er advokat Martin Hauschild Høgholm, Hjaltesvej 14, 7500 Holstebro.

Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 09.11.2022.

Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Retten i Holstebro, den 09.11.2022.

Krygermeier konkurs

Ved dekret af 07.11.2022 har Retten i Esbjerg taget Krygermeier Road Freight ApS, CVR-nr.: 41745754, Østergade 13, 6823 Ansager under konkursbehandling efter begæring modtaget den 25.10.2022.

Selskabet, der er registreret i CVR under branchekoden for vejgodstransport har hjemsted i Varde kommune og har drevet virksomhed fra adressen Østergade 13, 6823 Ansager.

Kurator er advokat Tue Lesbo, Dokken 10, 6700 Esbjerg.

Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 07.11.2022.

Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Retten i Esbjerg, den 07.11.2022.

365 Fragt konkurs

Ved dekret af 04.11.2022 har Skifteretten i Odense taget 365 fragt ApS,CVR-nr.: 42543675

Birkeparken 272, 5240 Odense NØ, under konkursbehandling efter begæring om tvangsopløsning af 06.10.2022.

Selskabet er registreret i CVR under branchekoden for vejgodstransport.

Kurator er advokat Morten Elbrønd, Cortex Park Vest 3, 5230 Odense M.

Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 04.11.2022.

Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Skifteretten i Odense, den 04.11.2022.

Indkaldelse til fordringsprøvelse i Sofia Shipping

I konkursboet Sofia Shipping A/S, CVR-nr.: 37586005, Havnegade 36, 1, 5000 Odense C

indkaldes herved til møde hos kurator, advokat Troels Tuxen v/advokat Alexander Lind Vedelsby, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, som afholdes 22.11.2022 kl. 10.30 til prøvelse af anmeldte fordringer.

Kurators indstillinger ligger til eftersyn på kurators kontor samt i Skifteretten i Odense, Albanigade 30, 1. sal., 5000 Odense C, 2 uger før mødet.

Skifteretten, Retten i Odense

Indkaldelse til fordringsprøvelse i Thor Shipping-konkursbo

I konkursboet Thor Shipping A/S, CVR-nr.: 10134463, Havnegade 36, 1, 5000 Odense C indkaldes til indkaldes herved til møde hos kurator, advokat Troels Tuxen v/advokat Alexander Lind Vedelsby, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, som afholdes 22.00.2022 kl. 10.00 til prøvelse af anmeldte fordringer.

Kurators indstillinger ligger til eftersyn på kurators kontor samt i Skifteretten i Odense, Albanigade 30, 1. sal., 5000 Odense C, 2 uger før mødet.

Skifteretten, Retten i Odense

/Smir

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.157