23948sdkhjf

Havnevirksomheder vinder i sag om byudvikling

Danske Shipping- og Havnevirksomheder har vundet vigtig klagesag i Kolding.

Planankenævnet har ophævet Kolding Kommunes lokalplan for lystbådehavnen Marina City, efter en klage fra Danske Shipping- og Havnevirksomheder. Det skyldes, at den nu dumpede lokalplan ville tillade opførelse af boliger for tæt på erhvervshavnen.

- Vi er naturligvis tilfredse med Planklagenævnets afgørelse, siger sekretariatschef i Danske Shipping- og Havnevirksomheder, Jakob Svane, der tilføjer:

- Vi klagede i foråret 2021 over lokalplanen, ikke fordi vi var imod Marina City som lystbådehavn, men fordi vi mente, de boliger, der var planlagt i tilknytning, lå for tæt på erhvervshavnen.

Nu har planklagenævnet endelig afsagt sin kendelse. Og den giver os medhold i at kommunen har overtrådt både §15a og §15b – og den ophæver lokalplanen.

Ifølge Danske Shipping- og Havnevirksomheder er det to konkrete forhold, der begrunder Planklagenævnets afgørelse.

For §15a om støjbelastning er det, at arealet ved Marina City er støjbelastet af lastning/losning fra erhvervshavnen, så grænseværdierne overskrides om natten.

For §15a om lugt, støv og andre luftemissioner er det, at kommunen ikke har undersøgt tilstrækkeligt, om der er emissioner fra virksomhederne på havnen, som kan give gener for området.

Klagenævnet ophæver altså lokalplanen og opstiller dertil nogle rammer for, hvordan kommunen skal agere, hvis den vil gennemføre en ny lokalplan.

- Vi forventer naturligvis at blive anderledes inddraget i processen denne gang, siger Jakob Svane.

- Danske Shipping- og Havnevirksomheder og vore medlemmer på Kolding Havn har hele tiden ønsket dialog. Ved årsskiftet fik Kolding et nyt byråd med en mere åben tilgang, så vi har store forhåbninger til, at processen vil blive anderledes denne gang. Ingen vinder ved, at vi skal igennem klagenævnet for at få ret.

Afgørelsen ventes også at lægge begrænsninger på, hvordan en kommune kan planlægge for øvrig byomdannelse på eller i nærheden af en havn.

- Der er stor forskel på den planlægning, et byråd godt kunne tænke sig, og på den planlægning, der er realistisk og lovmedholdelig. Det gælder også for hele debatten om byomdannelse på og omkring havnene.

Den seneste afgørelse viser netop styrken i den ny planlov. Men vi foretrækker dialog og gode processer, så vi ikke skal igennem klagenævnet, slutter Jakob Svane.

Kuldsejlet nedlæggelse

I 2018 besluttede det daværende byråd i Kolding Kommune at afvikle erhvervshavnen over en længere årrække. Byrådet ønskede i stedet at omdanne havnearealerne til boliger, detailhandel og liberale erhverv.

Beslutningen kom uden varsel og skabte voldsomt røre – ikke bare hos de berørte havne- og shippingvirksomheder. Blandt andet fordi at havnen stadig har en betydelig godsomsætning.

Byrådet måtte senere opgive planerne om en lukning af erhvervshavnen, hvor omkring 20 virksomheder drev forretning.

Den voldsomme debat, som lukningsplanerne for erhvervshavnen i Kolding skabte, var stærkt medvirkende til, at et flertal i Folketinget i juni i år indgik en aftale om, at præcisere planlovens beskyttelse af havnevirksomheder. Aftalen lagde samtidig op til, at de nationale interesser i erhvervshavnene skal sikres.

Danske Shipping- og Havnevirksomheder er brancheforening for knapt 140 virksomheder med aktiviteter på de danske erhvervshavne eller på anden vis involveret i søtransport.   /Smir

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.125