23948sdkhjf

Hirtshals Havn tager tilløb til Version 2.0

Nye faciliteter og grøn havneudvikling skal ruste Hirtshals Havn til fremtiden.

For at understøtte Hirtshals Havns fortsatte udvikling og imødekomme kundernes fremtidige efterspørgsel, bliver der nu sat gang i arbejdet med at opgradere Hirtshals Havn til version 2.0.

»It will be a game changer!«

Sådan lød det kort og præcist fra direktøren ved et af de større europæiske ro/ro-rederier CLdN, Gary Walker, da Hirtshals Havn første gang præsenterede ham for tankerne om en udvikling af havnen. Ro-ro-rederiet CLdN er en af Hirtshals Havns faste fragtkunder.

Forbedrede faciliteter

De senere års udvikling inden for godstransporten forventes at accelerere yderligere i de kommende år som følge af de miljø- og trængselsmæssige fordele, som transport via sø bidrager med.

For at imødekomme denne udvikling vil faciliteterne på Hirtshals Havn blive udvidet med en ny indsejling og et ydre forhavnsbassin, som skal forbedre besejlingsforholdene markant. Dette vil gøre det muligt at anløbe Hirtshals Havn med større skibe og i hårdere vejr end i dag.

Desuden vil det blive nemmere for skibe at manøvrere i havnen, samtidig med at deres laste- og lossemuligheder vil blive forbedret med yderligere kajmeter og ro/ro-lejer. Endeligt indebærer udvidelsen etableringen af opmarch- og erhvervsarealer.

- De forbedrede faciliteter på havnen skal skabe grundlag for, at transportsektoren kan lave transportløsninger, der er klimamæssigt mere fornuftige og økonomisk stærkere end de løsninger, vi ser i dag. Dette giver rederierne, og dermed også transportsektoren, helt nye muligheder, når der i fremtiden skal planlægges logistik- og distributionsløsninger i det nordlige Europa, udtaler formanden for Hirtshals Havns bestyrelse, Anker Laden-Andersen.

Foreløbigt udkast til den kommende havneudvidelse, som forventes at stå færdig i 2025-26. Placering og antal af vindmøller er endnu ikke fastlagt.

TEN-T-havn

Hirtshals Havn er en del af EU’s prioriterede transportnetværk TEN-T, og udviklingen af Hirtshals Havn vil sikre en bedre udnyttelse af den samlede kapacitet på det nordeuropæiske sø-, vej- og banenet. Etableringen af forbedrede og kombinerede transportløsninger er et af de helt konkrete mål, som Hirtshals Havn arbejder hen imod for at bidrage til at op-gradere transportindustrien og gøre godstransporten mere bæredygtig.

Som et ekstra aspekt i de nye og forbedrede havnefaciliteter ønsker Hirtshals Havn også at indtænke offentligheden, herunder både lokalbefolkningen i Hirtshals og i Hjørring Kommune, turister og andre besøgende. Hirtshals Havn arbejder i øjeblikket på nogle specifikke tiltag, så som udsigtsplatforme, opholds- og lystfiskepladser, samt muligheden for at bevæge sig rundt på de nye arealer enten i bil eller til fods.

Grøn havneudvikling

Havnens fysiske beliggenhed, den eksisterende infrastruktur samt planerne om en opgradering af havnens faciliteter åbner samtidig muligheden for, at Hirtshals Havn kan gøre sin entre på markedet for grønne havne.

I forbindelse med opgraderingen af Hirtshals Havn til version 2.0 vil der blive igangsat en udviklingsproces, som skal tiltrække virksomheder og investeringer med fokus på grøn omstilling til havnen. Samtidig skal rammebetingelserne for havnens eksisterende virksomheder optimeres.

Som en del af den grønne udvikling bliver der oprettet et selvstændigt udviklingsselskab, som har til formål at forestå udviklingen af de dele af havnen, som ikke knytter sig direkte til den almindelige havnedrift.

Hirtshals Havn har i den forbindelse ansat Steen Harding Hintze som direktør. Steen medbringer en stor viden inden for området fra sin tidligere stilling ved energiparken GreenLab Skive, som han var med til at bygge op.

- Vi vil gøre havneområdet til et knudepunkt for produktion og forbrug af grøn energi ved at lave en sektorkobling mellem blandt andet fjernvarme, grøn strøm og flydende biogas (LBG). Eksempelvis har flere virksomheder på havnen en stor mængde overskudsvarme, som i dag går tabt. Det vil i fremtiden kunne anvendes i en energisymbiose af andre virksomheder eller fjernvarmen, fortæller Steen Harding Hintze, fremtidig direktør for Hirtshals Havns nye udviklings-selskab.

Yderligere skal Hirtshals Havn kunne understøtte udviklingen af forskellige fremdriftsformer, herunder bl.a. grønt produceret strøm til eksempelvis fremstilling af brint, ammoniak og andre grønne brændstoffer. Kravet om større produk-tion og udnyttelse af strøm på Hirtshals Havn betyder, at yderligere et antal møller skal opstilles på havnen, foruden de eksisterende møller. Erfaringer fra tidligere viser desuden, at møllerne kan være en økonomisk gevinst og bidrage til finansieringen af de nye havnefaciliteter.

- Det nye udviklingsselskab skal desuden skabe et viden- og kompetencecenter for havnene i Nordsøen, Skagerrak og Østersøen. Dette skal gøres ved at samle havnens virksomheder, offentlige myndigheder, vidensinstitutioner, private investorer og forsyningssektoren til at udvikle nye grønne forretningsmodeller og løsninger, uddyber Steen Harding Hintze.

Det videre forløb

I forhold til udviklingsselskabet arbejder Hirtshals Havn i øjeblikket på at få de formelle rammer omkring selskabet på plads, og forventer at stifte selskabet i løbet af sommeren. Herefter kan arbejdet med at styrke de grønne perspektiver på Hirtshals Havn for alvor påbegyndes.

Næste skridt i arbejdet omkring havneudvidelsen er planprocessen og myndighedsgodkendelse. Hirtshals Havn forven-ter, at de nye faciliteter kan tages i brug i løbet af 2025-2026.

- Vi har allerede gennemført indledende analyser og forstudier, og der er opstillet en businesscase som vi har tillid til, og hvor forudsætningerne er blevet stresstestet af flere omgange. Derfor mener vi, at vi har et godt og solidt fundament at arbejde videre ud fra, slutter Laden-Andersen.   /Smir

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.125