23948sdkhjf

ADP: Historisk godt årsresultat

Kursen er sat mod realiseringen af havneselskabets vækststrategi.

ADP fortsætter sin meget positive udviklingskurs og har med en rekordhøj omsætning i 2020 samt et af havneselskabets bedste driftsresultater nogensinde for alvor sat kursen i realiseringen af selskabets vækststrategi.

”At ADP i et usikkert corona-år leverer et solidt driftsresultat, viser, at forretningen er sund og effektiv. Meget stor aktivitet hen over året i ADP-havnenes kerneforretning, stigende udlejningsaktiviteter i Taulov Dry Port og Port House samt tilgang af nye kunder er baggrunden for årets resultat”, fremgår det af en pressemeddelelse, hvori det desuden fremgår, at 2020-resultatet netop er godkendt på ADP-generalforsamlingen.

”Et resultat for 2020 på 66,6 mio. kr. efter skat er meget tilfredsstillende ikke mindst for et år præget af usikkerhed som følge af Covid-19. At ADP på trods af et usikkert marked kommer ud af 2020 med en rekordhøj omsætning på 131,3 mio. kr., skyldes, at man nu begynder at se effekten af havneselskabets transformation med nye forretningsområder, som fremadrettet skal sikre ADP’s position og vækstmuligheder. Stigende udlejningsaktiviteter i både Port House og Taulov Dry Port har i 2020 tiltrukket nye kunder, hvilket påvirker årsresultatet positivt. Dertil skal også lægges en rigtig god vækst i kerneforretningen i ADP-selskabets to erhvervshavne i Nyborg og Fredericia, hvor der på især container, ro-ro samt fast bulk har været omsætningsfremgang”, lyder det yderligere.

Stor container-aktivitet

På både container og ro-ro har godsmængderne trodset selskabets forventninger. Fredericia Havn har i 2020 haft en rekordstor aktivitet på containerforretningen. To nye feeder-ruter er åbnet, og det har haft en positiv effekt på volumen, som slutter året med en stigning på 11 procent. På ro-ro måltes vækst på 7,7 procent.

I kølvandet på den første Covid-19 nedlukning oplevede ADP for nogle segmenter en opbremsning i markedet, som med udsving og periodeforskydninger af blandt andet store hvede- og bygudskibninger påvirkede agribulk forretningen med faldende mængder i 2020. For råolien har der været et fald i mængderne på 39 procent svarende til 1 mio. tons som følge af nedlukning af Thyrafeltet i Nordsøen. Faldet i råolien kommer ikke uventet og opvejes positivt af den særdeles gode udvikling inden for andre forretningsområder.

Nyborg Havn har haft et rekordår

På Nyborg Havn har ADP haft en omsætningsfremgang på 12 procent i 2020, hvilket tilskrives øget aktivitet inden for fast og flydende bulk. Nyborg Havns centrale placering i forhold til de store fynske anlægsprojekter og tiltrækningen af nye kunder har påvirket importen af råstoffer positivt, som i 2020 har haft en vækst i mængder på 189 procent.

Den samlede godsomsætning i 2020 blev for ADP havnene på 6,8 mio. tons mod 7,9 mio. tons i 2019 svarende til et fald på 14,6 procent. At de samlede godsmængder er faldet, kommer ikke uventet og afspejler de senere års udvikling med fald i volumen inden for råolie.

Taulov Dry Port

I samarbejde med ADP’s joint-venture partner PFA har selskabet i 2020 realiseret nogle markante milepæle i udviklingen af Taulov Dry Port. ADP har nu mere end 90.000 kvadratmeter idriftsatte lager- og logistikbygninger, som er stort set fuldt udlejet, og vi er godt på vej med etableringen af det næste store lager- og logistikbyggeri på 60.000 kvadratmeter.

- Vi har meget høje ambitioner om at realisere vores transformation, og vi har i 2020 i samarbejde med vores joint-venture partner PFA igangsat udviklingen af de næste store lager- og logistikbyggerier i Taulov Dry Port, så vi kan imødekomme efterspørgslen. I ADP har vi igangsat udvidelser af havneinfrastrukturen, arealer til godshåndtering med speciel fokus på container og ro-ro samt udvidet pakhuskapacitet, så Fredericia Havn har kapaciteten til at imødekomme de stigende godsmængder, som allerede nu konsolideres i området. Vi kan allerede i de første måneder af 2021 se, at vores top og bund vækster i markant højere tempo end samme periode   sidste år, hvilket giver os store forventninger til 2021, siger Rune D. Rasmussen, administrerende direktør i ADP A/S.

Grønt knudepunkt

Den centrale placering i Trekantområdet bliver også afgørende for ADP’s fremtidige positionering inden for den grønne omstilling, lyder det. I 2020 har selskabet tiltrukket energiklyngen Energy Cluster Denmark og Center Denmark til Port House, og ADP er blevet en del af et klimapartnerskab i samarbejde med Trekantområdets store aktører inden for energi, forsyning, kommuner, Billund Lufthavn og brancheforeninger.

- Vi har allerede taget en førerposition i den danske havnesektor med udviklingen af Taulov Dry Port, og med det store fokus på miljørigtige transportformer ser vi allerede nu, at det positivt påvirker efterspørgslen efter søtransport og lager og logistik med central beliggenhed. Vi har i 2020 set effekten af, at vi får en større og større andel af den samlede transport- og logistikkæde med stigende udlejningsaktiviteter, øgede godsmængder på container og ro-ro og generelt en styrkelse af vores logistikknudepunkt, hvor tilflytningen af toneangivende virksomheder skaber en øget konsolidering af mere gods i vores område, siger Rune D. Rasmussen.

I ADP’s bestyrelse er der stor tilfredshed med årets resultat, og bestyrelsesformand Erik Østergaard udtaler i forbindelse med selskabets årsresultat:

- Bestyrelsen glæder sig over, at ADP leverer et historisk godt resultat med høj vækst i omsætning og et særdeles solidt resultat. ADP står stærkt i markedet, og der er stor ros til hele ADP-organisationen, som på trods af et usikkert corona-år har opretholdt driften og videreudviklet forretningen med eksisterende og nye kunder, siger Erik Østergaard.

Næstformand i bestyrelsen, borgmester i Fredericia, Steen Wrist, glæder sig også over den gode udvikling:

- Fredericia Havn er en strategisk vigtig havn for erhvervslivet i Region Syddanmark, fordi havnens centrale beliggenhed i forhold til det store opland af transport- og logistikvirksomheder naturligt øger efterspørgslen efter serviceydelser fra havnen og dens mange samarbejdspartnere, herunder transportvirksomheder, shippingvirksomheder og øvrige havnerelaterede servicevirksomheder. Fredericia og Taulov er et stærkt knudepunkt for transport og logistik, og færdiggørelsen af de første store byggerier i Taulov Dry Port har tiltrukket mange nye virksomheder til området, hvilket har stor betydning for den lokale jobskabelse, bosætningen og væksten i Fredericia, siger Steen Wrist. /anga.

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.156