23948sdkhjf

Selskabsnyt – 5. marts

Flere logistik- og transportnyheder.

Dividende på 10 procent i Edelskov-konkursbo

I konkursboet

Edelskovs Transport ApS

CVR-nr.: 33880855

Hermesvej 33

6330 Padborg

Sagsnr.: SKS S01-657/2017

holdes afsluttende skiftesamling i Retten i Sønderborg, Mødelokale E, Skifteretten, Stationsvej 10, 6400 Sønderborg, mandag den 22.03.2021 kl. 11.15, til behandling og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 10,387256% til § 97-krav.

Udkastet ligger til eftersyn i skifteretten. Fordringer og andre krav, der først anmeldes efter stadfæstelse af regnskabet, tages ikke i betragtning. Udbetaling foretages 4 uger efter stadfæstelsen, medmindre anke forinden er sket. Retten i Sønderborg, den 03.03.2021.

Prøvelse af krav i Bech-Jensen Transport-konkursbo

I konkursboet

Bech-Jensen Transport ApS

CVR-nr.: 38509209

Nørregade 87

7171 Uldum

Sagsnr.: SKS 41-196/2020

 indkaldes herved i henhold til konkurslovens § 131 til møde på kurator, advokat Ole Møller Jespersens kontor, Løvenørnsgade 17, 8700 Horsens, fredag den 26.03.2021 kl. 09.00, til prøvelse af anmeldte krav.

Kurators indstilling samt anmeldelser ligger til eftersyn på kurators kontor, j.nr. 197417/hks, 14 dage inden mødet, ligesom en genpart af indstillingen vil ligge til eftersyn hos Retten i Horsens, Skifteretten, Godsbanegade 2, 8700 Horsens, SKS 41-196/2020.

Horsens, den 03.03.2021. Ole Møller Jespersen, advokat.

Belesa Transport konkurs

Ved dekret af 03.03.2021 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget

Belesa Transport IVS

CVR-nr.: 39789507

Store Mølle Vej 22, 3 th.

2300 København S

Sagsnr.: K 1140/21-E

under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 02.02.2021. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 02.11.2020. Likvidator har været udmeldt den 15.12.2020. Som kurator er udpeget advokat Peter Wedel Ranch Krarup, Amaliegade 10, 1256 København K.

Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen.

Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 03.03.2021.

Laursen Logistik konkurs

Ved dekret af 03.03.2021 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget

Laursen Logistik IVS

CVR-nr.: 39842807

Stolpegårdsvej 37, 2 tv.

2820 Gentofte

Sagsnr.: K 1144/21-D

 under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 02.02.2021. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 03.11.2020. Likvidator har været udmeldt den 10.12.2020. Som kurator er udpeget advokat Nete Weber, Kalvebod Brygge 39, 1560 København V. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen.

Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 03.03.2021.

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.125