23948sdkhjf

Kolding Havn vil være CO2-neutral senest i 2030

Store ambitioner for klimaindsats på havnen.

- Det er vigtigt for mig, at Kolding Havn viser, at vi er en seriøs medspiller på klimaindsatsen. Det er ikke kun et område, som der tales meget om i disse år, men bestemt også et område, hvor der sættes handling bag ordene, siger Anders Vangsbjerg Sørensen, CEO hos Kolding Havn.

- Vi har vedtaget en grøn strategi for havnen, hvor målet er at være CO2-neutral allerede i 2030 – det er ambitiøst og kræver en vedvarende indsats, som vi allerede er godt i gang med. Vi vil gerne vise, ved eksemplets magt, at den grønne indsats er prioriteret højt hos os. Vi er et vigtigt led i forsyningskæden til industrien og virksomheder i det hele taget, og vi vil være med helt fremme, når det gælder klimaindsatsen. – Vi vil sikre, at forsyninger via havnen til trekantområdets virksomheder kan ske med en stadig grønnere profil

.

Grønne tiltag før og nu

På havnen har der været en systematisk indsats for energi og miljø i flere år – ikke mindst for at bekæmpe støv, støj og lugt fra de mange processer på havnen, når der flyttes 1,3 mio. tons gods hvert år fra eller til skibe, svarende til 6.000 tons på hver arbejdsdag.

Det er indsatser som nyt anlæg til håndtering og bortskaffelse af affald, energi- og miljøindsatser med elektrificering af kraner og køretøjer samt fx ombygning af belysning på havnen til LED-lys. Sidstnævnte sparer 80% energi i forhold til udgangspunktet, når ombygningen er afsluttet.

Nye grønne planer

Fra 1. januar har havnen indført en rabat til de mest miljøvenlige skibe, som anløber Kolding Havn – fra starten forventes knap 10% af skibene at kunne opnå rabatten, mens tallet forventes at stige til gavn for klimaet og byen.

Elektrificering af havnens kraner og køretøjer kommer på den store klinge – alle nye køretøjer, som anskaffes til Kolding Havn, bliver elektriske og indenfor 10 – 12 år vil samtlige kraner på havnen køre på grøn strøm.

For at dokumentere og styre den grønne indsats, har havnen udviklet et klimaregnskab over de seneste år – basisåret er et klimaregnskab for 2019 og 2020 er godt på vej. Målet er at samarbejde om klimaindsats og klimaregnskab med mange af havnens interessenter, specielt areallejere og forretningspartnere på Kolding Havn.

De nok mest ambitiøse tiltag i den grønne strategi er planer om at etablere ”landstrøm” til skibe, så de ikke skal bruge deres egne motorer og generatorer i havnen, samt etablering af egenproduktion på havnen i form af strøm fra solceller. Der er endnu nogle juridiske og økonomiske spørgsmål, som skal på plads – man kan fx ikke bare pålægge skibe at aftage strøm – men ambitionerne og planerne eksisterer fortsat.

De grønne visioner

Bestyrelsesformand for Kolding Havn, venstremand i Byrådet, Tobias Jørgensen siger om den grønne indsats på havnen:

- Vi har sat overlæggeren højt med klimaindsatsen på havnen – det sker med visionen: Vi vil skabe en CO2-neutral erhvervshavn senest i 2030 og vi vil skabe vækst og bæredygtig udvikling for kunder og samfund. Personligt er jeg glad for, at vi i bestyrelsen strækker os langt med klimatiltag på havnen – jeg ser det som et strategisk tiltag i en konkurrencepræget verden med en stadig grønnere dagsorden. Alt tyder på, at vi kan vækste på havnen indenfor mange forretningsområder, fx den cirkulære økonomi, parallelt med den grønne indsats – det er ambitionen, at vi, bl.a. på denne måde, kan bidrage til en bæredygtig udvikling.

Strategien som Pixi-udgave

En ambitiøs grøn strategi er ikke nødvendigvis let tilgængelig – derfor har Kolding Havn udgivet strategien som en Pixi-udgave.

Den findes på havnens hjemmeside under ”Nyheder” – og kan downloades som PDF-dokument. Der er blevet plads til både visionerne og oversigter med tidligere samt fremtidige indsatser for klimaet i denne Pixi-udgave.

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.127