23948sdkhjf

Millioner til Kattegat-undersøgelse

Folketingsflertal bag forundersøgelser af en fast forbindelse over Kattegat.

Regeringen og Dansk Folkeparti udmønter nu 60 mio. kr. fra finansloven for 2019 til at igangsætte to forundersøgelser af en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat. Parterne tager dermed næste skridt mod en fast forbindelse, som vil kunne spare trafikanterne for op til halvanden times kørsel.

Foreløbige beregninger pegede i foråret på, at en ren vejforbindelse over Kattegat sandsynligvis kunne betales af brugerne alene. Altså uden bidrag fra statskassen. Det var et resultat og et potentiale, som transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen ville have undersøgt nærmere. På den baggrund satte han sammen med regeringspartiernes og Dansk Folkepartis transportordførere gang i en grundigere screening af mulighederne for en fast vejforbindelse over Kattegat.

Resultatet heraf foreligger nu. Sammenfattende vil en vejforbindelse være et økonomisk rentabelt projekt, som potentielt kan realiseres uden økonomisk bidrag fra staten.

Togforbindelse kræver statstilskud

Omvendt vil en kombineret vej- og jernbaneforbindelse kræve et økonomisk bidrag fra staten på i størrelsesordenen 40-50 mia. kr. og medføre et betydeligt samfundsøkonomisk tab. Men for at sikre bred politisk forankring og et sammenligneligt samt aktuelt grundlag, når der skal tages stilling til, om en eventuel VVM-undersøgelse skal sættes i gang, vil regeringen og Dansk Folkeparti igangsætte forundersøgelser af en ren vejforbindelse samt en kombineret vej- og jernbaneforbindelse.

-   En fast forbindelse over Kattegat vil være med til at binde Danmark tættere sammen. Trafikanter mellem Jylland og Sjælland vil kunne spare op til halvanden times kørsel, afhængig af hvor de skal til og fra. Og så vil fjernbusser over forbindelsen kunne sikre en hurtigere og nemmere forbindelse for den kollektive trafik mellem landsdelene, ligesom trængslen på de fynske og østjyske motorveje vil blive mindsket, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og fortsætter:

-   For at få bred politisk opbakning fra oppositionen til et projekt med dette tidsperspektiv, er det nødvendigt både at undersøge en kombineret og en ren vejforbindelse. Det ændrer ikke på, at screeningen peger på en vejforbindelse som den eneste økonomiske rentable løsning, men jeg er glad for, at vi nu får sat gang i de nødvendige undersøgelser, så vi kan komme et skridt nærmere en fast forbindelse over Kattegat.

DI ønsker vej og jernbane

- Der er mange fordele ved en fast forbindelse over Kattegat. Den vil gøre det lettere at komme mellem Øst- og Vestdanmark, og vores infrastruktur og forsyningssikkerhed vil blive mere robust. I dag er vi for eksempel alt for sårbare over for ulykker. Med den stigende vækst i trafikken og øgede trængsel på motorvejene, vil vi blive endnu mere sårbare i de kommende år, siger Michael Svane, branchedirektør i DI Transport.

Han ser dog også behov for at styrke den kollektive trafik.

Forundersøgelsen bør udvides til at omfatte en kombineret vej- og jernbaneforbindelse. Det har vi på de andre store, faste forbindelser mellem landsdelene. Det er nødvendigt, at vi også styrker den kollektive trafik, når vi investerer i en Kattegatforbindelse, siger Michael Svane.

Bro og tunnel?

Branchedirektøren opfordrer også til, at der både regnes på en bro- og en tunnelløsning.

- I forbindelse med forundersøgelsen bør man regne på både en broløsning og en tunnelløsning. Ved en tunnelløsning kan man udnytte den tunnelfabrik, som man etablerer ved byggeriet af Femern-forbindelsen. På den måde kan vi sikre, at arbejdspladserne bliver i Danmark, siger Michael Svane.

Han advarer mod at vedtage en fast Kattegatforbindelse med et snævert fleretal.

- En kommende Kattegatforbindelse bør vedtages af et bredt flertal i Folketinget. Sådan har det været ved de andre store broer og tunneler, og det giver en helt nødvendig sikkerhed om projekterne, siger Michael Svane og slutter:

- En Kattegatforbindelse må ikke skygge for de andre nødvendige investeringen Udspillet bør derfor følges op af en investeringsplan for den samlede infrastruktur i Danmark, som regeringen og DF har forpligtet sig til i finanslovsaftalen, siger Michael Svane

 --

Fakta

Der vil blive gennemført to forundersøgelser inden for det samlede beløb på 60 mio. kr. Det skyldes, at de fysiske løsninger for en ren vejforbindelse hhv. en kombineret vej- og jernbaneforbindelse er væsentligt forskellige. Ligesom en kombineret forbindelse ikke kan ses i direkte sammenhæng med en forbindelse, der er optimeret til vejtrafik alene.

 

Forundersøgelserne vil blandt andet indeholde en opdateret trafikal analyse, samfundsøkonomiske og miljømæssige analyser og undersøgelser af forskellige tekniske løsninger for den faste forbindelse samt forskellige linjeføringer.

 

Forundersøgelserne sættes i gang primo 2019 og forventes at være færdig i løbet af 2021, hvorefter der vil kunne sættes gang i en VVM-undersøgelse, som danner det endelige beslutningsgrundlag for en anlægslov.

 

De øvrige partier (S, SF og RV) i forligskredsen bag Aftale om en grøn transportpolitik fra 2009 vil blive tilbudt at tilslutte sig aftalen.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.172