23948sdkhjf

Halløj på rastepladserne 4. del

Klumme af Henrik Beck - politik- og kommunikationschef i Danske Speditører og Søren Nicolay Edsen Johansen - advokatfuldmægtig i Danske Speditører.

"Inden længe vedtager Folketinget de ændringer af færdselsloven, der betyder, at ulovlig parkering af køretøjer over 3500 kilo fra 1. januar 2019 kommer til at koste 2.040 kroner. Det sker som en udløber af aftalen om at forhindre langtidsparkering af særligt udenlandske lastbiler.

Ved førstebehandlingen af L40 i oktober blev der konstateret massivt flertal for at hæve parkeringsbøderne og -afgifterne, for at sikre, at lastbiler ikke benytter statslige rastepladser til langtidsparkering og samtidig for at undgå at der skabes et økonomisk incitament til at holde ulovligt parkeret på det øvrige vejnet.

Dette har sat sindene i kog. Særligt hos lastbilchaufførerne, for det er dem, der frygter at stå tilbage med aben, når de meget dyrere parkeringsbøder og -afgifter skal betales.

Velkommen til 4. del af vores føljeton ”Halløj på rastepladserne”.

Halløj #10: Hvem skal nu betale?
På det seneste har nervøsiteten for de meget større parkeringsbøder og -afgifter for tunge køretøjer ført til, at socialdemokraternes transportordfører, Rasmus Prehn, har spurgt transportminister Ole Birk Olesen, hvilke overvejelser ministeren gør sig om, at de forhøjede bøder rammer chauffører hårdere end deres vognmænd.

Rasmus Prehn siger til Lastbilmagasinet, at det er 3F’s chaufførgruppe, der har fortalt ham, at chaufførerne frygter at blive hårdere ramt end deres vognmænd.

Danske Speditører skal på ingen måde ikke blande sig i relationerne mellem lønmodtagerne og arbejdsgiverne på vejgodsområdet.

Vi vil blot sige, at dette spørgsmål til ministeren i almindelighed – og i særdeleshed frygten for, at lastbilchaufførerne kommer til at sidde med aben – i vores øjne endnu en gang understreger, at det ville have været at foretrække, hvis man på forhånd havde undersøgt og overvejet alle parkeringsindgrebets forskellige konsekvenser.


Halløj #11: Hvem bliver bedre stillet?
På dette tidspunkt i den politiske proces må man også stille spørgsmål om, hvem der bliver bedre stillet af parkeringsindgrebet. Med bekymringen fra den fagforening, der organiserer de danske lastbilchauffører, vil vi mene, at mere og mere tyder på, at indgrebet presser alle i vejgodstransporten. Ingen bliver bedre stillet af det – det har Danske Speditører i øvrigt sagt hele tiden!

Chaufførerne skal køre rundt i evig frygt for, at de ikke vil være i stand til at parkere et lovligt og egnet sted, næste gang de skal holde deres lovpligtige hvil. Eller hvis de blot skal distribuere varer i byområder, hvor kun korttidsparkering er tilladt og hvor kontroltrykket er stort.

Vognmændene vil formentlig i større omfang end hidtil risikere at komme i konflikt med deres ansatte chauffører, når det skal afgøres, hvem der skal betale bøderne og afgifterne for overtrædelse af bestemmelserne om parkering og standsning. Det vil sætte ondt blod mellem lønmodtagerne og arbejdsgiverne inden for vejgodstransporten, og det vil næppe være fremmende for den smidige og ubesværede afvikling af vejgodslogistikken.

Halløj #12: Gratis til rådighed for hvem?
Da den endelige aftale om maksimalt 25 timers parkering på rastepladserne blev indgået 28. februar 2018, udtalte transportminister Ole Birk Olesen, at han grundlæggende ikke mener, at det er statens opgave at stille gratis faciliteter til rådighed for at løse lastbilerhvervets behov for længerevarende ophold.

Efterfølgende er det i den offentlige debat blevet problematiseret, om staten i virkeligheden stiller rastepladserne gratis til rådighed.

Grunden er, at både danske og udenlandske lastbiler skal betale vejafgift. Det gør de i henhold til lov om afgift for vejbenyttelse, hvor det præciseres, at udenlandske afgiftspligtige køretøjer betaler vejafgiften for retten til benyttelse af den del af det danske vejnet, der udgøres af motorvejsstrækningerne. Hertil hører rastepladserne.

I tilknytning til motorvejsstrækningerne er Vejdirektoratet ifølge vejloven forpligtet til at sikre, at der tilvejebringes og drives supplerende anlæg i forbindelse med motorvejen, hvis anlægget skønnes at være af betydning for trafikanterne eller andre trafikale formål.

Slutfacit er, at danske og udenlandske lastbiler via vejafgiften betaler for benyttelse af motorvejene, herunder de tilknyttede sideanlæg – og rastepladserne stilles således på inden måde gratis til rådighed af staten.

Endelig er spørgsmålet blevet rejst, hvorvidt staten har et ansvar for at sørge for plads til, at man som lastbilchauffør kan afholde sine lovpligtige hvil. Her har tungvognsadvokat Jacob Forman skåret igennem ved at sige, ”at det er fornærmende og tegn på manglende kendskab til erhvervet, at vores transportminister ikke kan se at der, ifølge reglerne for køre- og hviletid, skal være parkeringsmulighed for den enkelte chauffør. Når dit hjul har rullet i ni timer, skal der holdes hvil. Men som det er nu, er muligheden der ikke. Og jeg mener klart, det er statens opgave at sørge for, at erhvervet har de rette betingelser”.

Mere enkelt og præcist kan det efter vores mening ikke siges."

(Denne klumme er også bragt i Transport Tidende nummer 20).

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.125