23948sdkhjf

Bliver lastbiler en flaskehals for væksten?

Debatindlæg af direktør Martin Aabak, Danske Speditører, bragt i Børsen 31. juli.

Er dansk økonomi ved at overophede i sommervarmen? Truer sorte skyer i horisonten? Herhjemme er den årlige vækst i bruttonationalprodukt på det højeste niveau i mere end ti år.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har meldt ud, at der alene i foråret 2018 har været 17.000 forgæves rekrutteringer. Vi mangler kvalificeret arbejdskraft i en sådan grad, at det kan hæmme den økonomiske udvikling.

Det kan blive forstærket af, at den økonomiske udvikling netop nu har fart på i mange central- og østeuropæiske lande. Statistikken viser, at arbejdslønnen i Polen det seneste år er steget med 7,8 procent, BNP-udviklingen i Polen ligger over 5 procent og arbejdsløsheden er stærkt faldende.

For speditionsvirksomhederne betyder det, at det giver stadig større udfordringer at få fat i en lastbil. En polsk universitetslektor har på et arrangement i Danske Speditører netop dokumenteret, at chaufførmanglen på europæisk plan er ved at nærme sig 300.000.

Større efterspørgsel end udbud

Fører højkonjunkturen i mange af de central- og østeuropæiske lande til en yderligere begrænsning af transportkapaciteten, der betjener Danmark, tegner der sig et grumt perspektiv.

Så vil udbuddet af og efterspørgslen efter transportkapacitet komme endnu mere i ubalance. Det vil føre til yderligere stigning i transportomkostningerne og dermed forbrugerpriserne.

Derfor er der al mulig grund til at aktivere de sidste, der stadig står uden for det danske arbejdsmarked, og gøre, hvad vi kan, for at motivere dem for en fremtid i logistik- og transportbranchen. Men realistisk set vil selv den mest vellykkede aktivering langtfra kunne dække efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft.

Netop fordi der mangler dansk transportkapacitet, er det vigtigt også at være opmærksom på, om den udenlandske kapacitet har rimelige vilkår. I stedet for at gøre det attraktivt for den nødvendige udenlandske transportkapacitet fortsat at betjene Danmark og de danske eksportmarkeder synes den danske regering at gøre lige præcis det modsatte.

Vi må spørge, om regeringen ved, hvad den gør, når den har taget initiativ til, at lastbiler kun må holde parkeret 25 timer på de statslige danske rastepladser? Om ministrene er klar over, at det i bedste fald blot kan føre til højere forbrugerpriser. I værste fald kan det betyde forsinkelser i vareleveringen og det, der er værre?

Begrænsning er meningsløs

Går det, som regeringen selv har formuleret målsætningen med initiativet, vil P-begrænsningerne gøre det besværligt for udenlandske chauffører at finde parkeringsplads til deres lastbil, når de skal holde deres lovpligtige hvil over 25 timer.

Det virker som om, at de danske politikere kører stærkt fremad med hænderne på rattet og foden på speederen, men med blikket stift rettet i bakspejlet. Det gør de uden at være klar over, at tiderne med overskud af lastbiler og chauffører definitivt er forbi.

I denne sammenhæng vil jeg ikke gøre mig til dommer over, om beskyttelse af hjemmemarkeder overhovedet kan give mening, når der er overskud af national arbejdskraft. Det spørgsmål vil jeg for nuværende overlade til andre at besvare.

Som Europa ser ud i dag, bliver jeg bare nødt til at sige, at det giver absolut ingen mening at begrænse transportkapaciteten i et marked, der netop skriger på kapacitet. Vi har også brug for den udenlandske kapacitets bidrag til at holde gang i den danske vækst. Uden den går Danmark simpelthen i stå.

Lad os føre en politik, der bygger på, at den absolut største udfordring er mangel på kvalificeret arbejdskraft i almindelighed og transportkapacitet i særdeleshed. Måske politikerne blot er en smule overophedede i sommervarmen og ser frem til lidt regn og koldere dage, for så giver det fin mening med en kold spand vand.

Hos Danske Speditører foretrækker vi godt vejr - og en transportkapacitet i balance med efterspørgslen.

Kommenter artiklen

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.078