23948sdkhjf

Store krav til vejmyndigheder og vognmænd

Danske Speditører om rastepladser og weekendhvil.

Af

Karl Christensen,

formand for Fagudvalg VEJ & BANE i Danske Speditører
karl@alpi.dk

 

Henrik Beck,

Politik- og kommunikationschef i Danske Speditører

hbe@dasp.dk

Midt i agurketiden bragte Morgenavisen Jyllands-Posten en større artikel om, at de danske rastepladser er fyldt op af udenlandske lastbiler.

Presset på de danske vejmyndigheder for at skaffe flere rastepladser, hvor man kan efterlade sin lastbil, bliver ikke mindre af, at der tilsyneladende med tiden vil blive sat handling bag ordene om, at det lange chaufførhvil ikke må tilbringes i førerhuset. Danske Speditører har ikke noget at indvende imod, at de allerede gældende regler herom nu bliver håndhævet.

Transportminister Ole Birk Olesen er under pres fra et flertal på Christiansborg, der ønsker store bøder og skrap håndhævelse.

Omvendt siger Rigspolitiet i en redegørelse, at det ikke har betydning for trafiksikkerheden, hvor lastbilchaufførerne tilbringer deres ugentlige hvil. Politiet siger også, at det vil kræve for meget mandskab at håndhæve forbuddet mod ugehvil i førerhuset. Derfor er der i første omgang nok ikke seriøs udsigt til dyneløfteri i større stil på de danske rastepladser.

Hvornår og hvor brydekampen mellem folketingsflertallet og politiet ender, ved vi ikke på nuværende tidspunkt.

Ingen nemme løsninger

Hvad vi derimod ikke er i tvivl om, er, at der ikke er brug for hurtige hovsa-løsninger i denne sag. Rasteplads-problematikken er nemlig forholdsvis kompleks. De nemme og enkle løsninger findes ikke på dette område!

I vores øjne er det ikke noget kønt syn, når udenlandske lastbilchauffører slår lejr på de danske rastepladser i det omfang og på den måde, det foregår nu. Det har ganske enkelt i for stort et omfang karakter af camping-ophold under kummerlige forhold tæt på motorvejens støj og forurening. Det er ikke, hvad vi forstår ved ordnede og anstændige forhold. Det er langt fra optimale forhold at byde de udenlandske transportarbejdere, der kører rundt på det danske vejnet.

Virkeligheden banker på

Når det er sagt, må man sige, at der også er en virkelighed, der banker på.

Hver dag året rundt kører 6.000 lastbiler ind over grænsen. Alt tyder på, at efterspørgslen efter vejgodstransport vil være stigende de kommende år som konsekvens af væksten, der nu efter finanskrisen for alvor har bidt sig fast i Danmark.

Langs motorvejsnettet er der rastepladser med plads til 1.301 lastbiler. Presset på disse rastepladser har været stort i mange år. Det nyeste er dog, at mange lastbiltransporter nu planlægges sådan, at de kommer på dansk område inden weekenden, sådan at chaufførerne kan holde deres weekendhvil i Danmark og ikke i Tyskland. Det er én af grundene til, at presset på de danske rastepladser nu er blevet så synligt.

Krav til vejmyndighederne
De danske vejmyndigheder står over for to udfordringer.

Udfordring nummer et handler om at etablere parkeringspladser nok på rastepladserne langs motorvejene.

Udfordring nummer to drejer sig om, at parkeringspladserne skal være sikre nok til, at lastbilen og godset kan forlades, når fremover lastbilchauffører i større omfang end nu kommer til at tilbringe deres tilbringe deres lange hvil uden for lastbilen.

Under hele transportforløbet er det vognmanden, der har ansvaret for bilen og godset ombord. Der skal passes ordentligt på godset fra start til slut. Også under chaufførens hvil. Det gælder for gods i almindelighed og det vil i særdeleshed gælde for ”tyvetækkeligt gods” og farligt gods, hvor der jo er en pligt til at holde opsyn. Det stiller krav til parkeringsfaciliteterne.

Vognmændenes udfordring

Bliver forbuddet mod at holde lange hvil i førerhuset håndhævet, vil det også stille krav til handling fra chaufførernes arbejdsgivere. Det er nemlig dem, der har ansvaret for at skaffe chaufførerne adgang til egnede og anstændige faciliteter, hvor chaufførerne kan afholde det lange hvil, såfremt de ikke kan afholde det på en privat beliggenhed.

Det er hævet over enhver tvivl, at der skal være sovefaciliteter på højere niveau end i førerhusene. Sanitet skal der også være. Det er arbejdsgiverens forpligtelse, altså vognmandens. Faktisk bliver ansvaret for dette nu mere entydigt placeret med EU-vejpakken, der præciserer det, så ingen kan være i tvivl.

Det er den fagpolitiske dagsorden, som Danske Speditører har rejst. Hverken mere eller mindre!

Kommenter artiklen

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.062