23948sdkhjf

Konkurrencefordel til intermodale transporter

EU-kommissionen kræver, at medlemslandene skal gennemføre tiltag, der kan gøre intermodale transporter mere fordelagtige

I klimaets navn skal mere gods flyttes fra lastbiler til tog eller skibe.

Derfor er det nødvendigt at styrke konkurrenceevnen for de godstransporter, hvor lastbilen kombineres med mere bæredygtige transportmidler - såkaldte intermodale transporter.

Det mener EU-kommissionen i hvert fald, som foreslår at indføre et nyt direktiv, der skal gøre de intermodale transporter mere rentable for transportsektoren.

- Vejtransport er central for EU-økonomien, men da efterspørgslen stiger, er det nødvendigt at holde CO2-emissionerne under kontrol, udtaler transportkommissær Adina Vălean i en pressemeddelelse fra kommissionen.

- Med vores forslag vil lastbiler fortsat have en rolle i transportsektoren, men ved at kombinere dem med andre, mere bæredygtige transportformer som flodpramme, korte søtransporter eller godstog, vil miljø- og samfundsomkostninger ved transporten blive reduceret.

Direktivet sigter særligt mod de intermodale transporter, hvor størstedelen af godstransporten sker med andre transportmidler end lastbil. Kommissionen kalder disse transporter for kombinerede transporter, og de tæller særligt ruter, hvor lastbiler blot spiller en rolle, når godset skal fragtes til og fra tog- og havneterminalerne.

Overlades til medlemslandene

På nuværende tidspunkt er der ikke lagt særligt mange planer for konkrete tiltag, der skal styrke de intermodale transporter.

EU-direktiver er nemlig generelt skruet sådan sammen, at det i meget høj grad er op til de enkelte medlemslande at udarbejde tiltagene. Direktiverne skal altså mere ses som en ramme, hvor der stilles en række overordnede mål, som medlemslandene skal efterleve med de midler, de finder bedst egnet.

Dermed forpligtes medlemslandene altså blot til at vedtage politikker, der udbreder intermodale transporter, men må selv finde frem til, hvordan sådanne politikker skal se ud.

Kommissionen skærper kravene yderligere i forhold til de såkaldte kombinerede transporter. Her skal medlemslandene sørge for at prisen på de kombinerede transporter falder med 10 pct. i løbet af syv år. Hvordan de så vil efterleve det, er imidlertid stadig op til de enkelte lande.

Fjerner restriktioner

Forslaget til det nye direktiv indeholder dog et enkelt konkret forslag.

EU-kommissionen vil nemlig fritage lastbiler, der indgår i de kombinerede transporter for EU´s weekend-, ferie- og natkørselsforbud.

Det skal ske for at sikre bedre mulighed for at tilpasse den korte vejtransport til tog og skibsafgange.

På nuværende tidspunkt er direktivet kun et forslag fra EU-Kommissionen. Inden det kan realiseres, skal det behandles af både EU-parlamentet og ministerrådet. Derfor kan det endelige direktiv meget vel ændre sig, inden det bliver vedtaget.

Flere tiltag i støbeskeen

Uanset hvordan det endelige direktiv ender med at se ud, er det værd at bemærke, at det ikke kommer til at stå alene.

EU-kommissionen er nemlig i færd med at forberede en hel perlerække af forslag og lovændringer, der hver især kan gavne den intermodale transport.

Eksempelvis arbejder kommissionen på det såkaldte vægt- og dimensionsdirektiv, hvor der blandt andet er lagt op til, at lastbiler, der indgår i intermodale transporter, får lov til at bære ekstra vægt.

Samtidig er der et direktiv i støbeskeen, som skal gavne jernbanetransporten i unionen. Her håber kommissionen at forbedre rammerne for den del af de intermodale transporter, der sker på jernbanen.

Derudover vil TEN-T-forordningen, som i øjeblikket drøftes af Europa-Parlamentet og ministerrådet, også være relevant for intermodale og kombinerede transporter. Forordningen skal nemlig sikre udviklingen af den infrastruktur og de terminaler, som er nødvendige for at omlaste godset fra det ene transportmiddel til det andet.

Ligesom med direktiver for de intermodale transporter, er både vægt- og dimensionsdirektiv, TEN-T-forordningen og jernbanedirektivet dog stadig under forhandling i de forskellige EU-institutioner. Dermed er der altså intet, som er sikkert i forhold til de fremtidige rammer for de intermodale transporter.

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.111