23948sdkhjf

Kjæhr & Trillingsgaard opfører nyt domicil for Nic. Christiansen Gruppen

Som totalentreprenør står Kjæhr & Trillingsgaard bag opførelsen af Nic. Christiansen Gruppens topmoderne domicil: Et projektbyggeri, der er funderet på fremtidssikrede løsninger, der reducerer miljøpåvirkningen og fremmer bæredygtigt byggeri.

Med ambitioner om at skabe et moderne og fremtidssikret byggeri, der fremover kan danne ramme om Nic. Christiansen Gruppens fortsatte vækst og udvikling, står totalentreprenør Kjæhr & Trillingsgaard bag opførelsen af virksomhedens nye hovedsæde i Kolding, tegnet af arkitektvirksomheden Rum.

”Med Kjæhr & Trillingsgaard har vi en partner, der som os har ordentlighed i højsædet. De kommer ind i projektet med over 100 års erfaring og gode referencer fra bl.a. Danfoss, Peugeot og Mercedes-Benz. De kender branchen, de kender os, og de kender vores visioner for byggeriet,” siger CEO for Nic. Christiansen Gruppen Niels Vrist Bertelsen.

Det nye domicil strækker sig over 9.550 m² til virksomhedens godt 200 medarbejdere og omfatter moderne kontor- og uddannelsesfaciliteter, såsom kontorarbejdspladser, møderum og et akademi til undervisning af mekanikere og forhandlere.

“Der er tale om et projektbyggeri, hvis arkitektur er inspireret af virksomhedens historiske hovedsæde fra 1950’erne. Det vil bl.a. kunne ses på bygningen, der vil rejse sig som et ikonisk hvidt tårn på grunden,” forklarer administrerende direktør og medejer af Kjæhr & Trillingsgaard, Morten Høilund.

Projektbyggeri indsendt til DGNB Guld-certificering

Fra den tidlige projekteringsfase havde bygherre ambitioner om at opnå DGNB Guld-certificering på byggeriet, hvilket har nødvendiggjort grundig planlægning og innovative tilgange undervejs, forklarer Morten Høilund:

“Som totalentreprenør er det vores opgave at sikre, at bygningen ikke blot lever op til moderne standarder, men også understøtter Nic. Christiansen Gruppens visioner om et grønnere og mere bæredygtigt, fremtidigt hovedsæde. Til trods for overvejelser om at modernisere det eksisterende byggeri, viste en nærmere gennemgang, at det ville være mere hensigtsmæssigt at opføre noget nyt. Vi brugte betydelige ressourcer på at undersøge muligheden for at opgradere det eksisterende byggeri til moderne standarder med fokus på indeklima og trivsel. Det viste sig, at bygningen var i for dårlig stand til at imødekomme vores behov for moderne bærende systemer. Derfor blev beslutningen truffet om at nedrive den og bygge noget nyt, mens vi samtidig stræbte efter at genbruge så mange materialer som muligt.”

Fokus på cirkulær økonomi og genanvendelse

Med fokus på bæredygtige løsninger er der gennem hele byggeprocessen lagt vægt på at reducere den nye bygnings CO2-aftryk samt at fremme ansvarligt byggeri. Dette inkluderer valg af materialer, konstruktionsteknikker og energieffektive systemer, der i samspil skaber et moderne og miljøvenligt byggeri. Et eksempel herpå er anvendelsen af et ventilationsanlæg til at kontrollere indeklimaet og implementeringen af regnvandsopsamling for at reducere vandforbruget.

“Nedbrydningen af det gamle hovedsæde blev håndteret med bæredygtighed for øje, og ca. 90 pct. af materialerne er blevet anvendt enten direkte på pladsen eller andre steder. Eksempelvis er alt eksisterende armeret beton slebet ned for maling, hvorefter det er nedknust på pladsen. Dette har givet ca. 2000 tons knust beton. Heraf er ca. 600 tons nedknust i en 0-8 mm. Faktion, som er anvendt til et støbt terrazzogulv i hele stueetagen, og de resterende 1400 ton er nedknust i en 16-32 mm. faktion, som er anvendt til bundopbygning under bygningen,” siger Morten Høilund.

Nic. Christiansens nye domicil forventes at være indflytningsklar i oktober 2024.

Kjæhr & Trillingsgaards ejere: Fra venstre Frank Evald, Morten Høilund og Lars Møllgaard. (Foto: Kjær & Trillingsgaard.)

Om Kjæhr & Trillingsgaard A/S

Kjæhr & Trillingsgaard har præget den danske byggebranche siden 1906. Som totalentreprenør beskæftiger og opfører virksomheden i dag primært erhvervsbyggeri. I hele byggeprocessen, fra den indledende projektering til det færdige byggeprojekt, tilbyder virksomheden omfattende støtte og assistance. Dette inkluderer idégenerering, håndtering af tilladelser, selve opførelsen samt eventuel involvering i salg til investorer og udlejning. Kjæhr & Trillingsgaard kan trække på et bredt netværk af underentreprenører og andre kompetente samarbejdspartnere, hvilket sikrer, at holdet sammensættes optimalt til enhver opgave.

www.k-tas.dk

Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.142