23948sdkhjf

Cabotagesmæk til kombitransporter

Transportminister Benny Engelbrecht: Kombitransporter skal følge.

Transportminister Benny Engelbrecht vil nu benytte sig af en adgang i EU-vejpakken til at indføre cabotageregler, når udenlandske lastbiler vil trække gods fra havne og jernbaneknudepunkter ind i landet som såkaldte kombinerede transporter.

DTL – Danske Vognmænd hilser ministerens planer velkommen.

DTL kommenterer på udtalelser fra transportminister Benny Engelbrecht, som er bragt i MobilityWatch. Her har transportministeren erklæret, at han vil lade kombinerede transporter omfatte af cabotagereglerne.

Støtte bane og sø

Kombinerede transporter har længe haft en særstatus i EU, fordi beslutningstagerne har ønsket at flytte gods fra vej til jernbane – dels for at reducere trængslen på vejene og dels for at fremme mere miljø- og klimavenlig transport.

Derfor har man indtil vedtagelsen af EU’s mobilitetspakker sidste år tilladt, at kombinerede transporter var undtaget for cabotagereglerne. Det sikrede nemlig især godsbanetrafikken omtrent uhindret adgang til at anvende billige udenlandske vognmænd og styrkede dermed godsbaneselskabernes konkurrenceevne. Der er dog mange – især i Vesteuropa – der mener de udenlandske lastvognes ”frikort” til at udføre kombinerede transporter er unfair

Er blevet misbrugt

DTL's administrerende direktør, Erik Østergaard, er begejstret for, at ministeren allerede nu lægger rammen for de kommende kombitransporter:

- Vi ved, at Kommissionen sidder og arbejder med et helt nyt sæt spilleregler for kombitransporter, og hvordan det falder ud, er der ingen, der ved. Men vi ved også, at de eksisterende regler for kombineret transport – der blev indført af miljøhensyn – længe har været misbrugt til at anvende lavtlønschauffører på udenlandske lastbiler til i stor stil at trække gods fra danske havne og jernbaneknudepunkter på helt andre vilkår end de almindelige danske indenrigstransporter.

Erik Østergaard tilføjer:

- Ser man bort fra miljøaspektet, som med dagens køretøjer nærmest er lig nul, så har den trafik længe haft karakter af reel cabotagekørsel. Derfor er det godt, at ministeren allerede nu tager sine forholdsregler, så de krav, der gælder for cabotagekørsel også vil gælde her.

Anvendelsen af cabotagereglerne på kombitrafikken vil ifølge DTL samtidig betyde, at der skal ske registrering af køretøjet i det særlige erhvervsregister, og at chaufførlønningerne vil skulle følge det danske niveau.

Anvender EU-undtagelse

Transportministeren har med planerne om at anvende cabotagereglerne over for kombinerede godstransporter valgt at gøre brug af en særlig undtagelse i EU’s nye vejpakkeregler, der gør, at selv om kombineret transport i princippet bør bibeholdes, er det nødvendigt at sikre, at den slags transporter ikke misbruges.

Erfaringen har ifølge EU-Kommissionen vist, at kombireglerne i visse steder af EU – herunder i Danmark – er blevet anvendt systematisk til at omgå cabotagekørslens midlertidige karakter og som grundlag for vedvarende tilstedeværelse af køretøjer i en anden medlemsstat end den, hvor virksomheden har hjemsted.

Sådan en illoyal praksis risikerer at føre til social dumping og bringe overholdelse af lovrammen vedrørende cabotagekørsel i fare, ” hedder det i vejpakken, som derfor giver medlemsstaterne mulighed for at fravige reglerne.   /Smir

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.109