23948sdkhjf

Genbrug sparer CO2 på ny godsbaneterminal

Nyopført godsbaneterminal sparer over to års CO2-forbrug med genanvendte materialer.

I starten af det nye år kunne Port of Aalborg indvie en ny godsbaneterminal. Under anlægsarbejdet med terminalen er der anvendt overskydende genbrugsmaterialer, og det har resulteret i en markant CO2-besparelse på knap 2.000 tons, svarende til havnens samlede energiforbrug over to år.

For at imødekomme den stigende efterspørgsel på godstransport via jernbane og give plads til nye virksomheder igangsatte Port of Aalborg i 2020 opførelsen af en ny godsbaneterminal ved Østhavnen i Aalborg. Området udgør et befæstet areal på 18.950 kvadratmeter samt et 430 meter langt rillespor, og i forbindelse med anlæggelsen har Port of Aalborg arbejdet målrettet med at minimere klimaaftrykket ved blandt andet at anvende alternative byggematerialer.

I samarbejde med jernbaneentreprenørselskabet Aarsleff Rail har Port of Aalborg genanvendt overskydende materialer fra sporrenoveringen af banestrækningen mellem Hobro og Aalborg, og nye beregninger har vist, at resultatet er en langt mere CO2-venlig løsning end det oprindeligt udbudte projekt:

- På bagkant af opførelsen har tal vist, at der er opnået en besparelse på omkring 1.950 tons CO2 i forhold til det oprindelige projekt. Det svarer til havnens samlede energiforbrug over to år, så det er en markant besparelse, det drejer sig om, fortæller projektleder hos Port of Aalborg, Mikkel Kalmo Guldhammer.

Under anlægsarbejdet af det nye terminalområde er der konkret anvendt ikke-forurenet jernbaneballast og granit frem for cementstabiliseret grus og stabilgrus, og det har minimeret klimapåvirkningen betragteligt.

Øget fokus på dokumentation af CO2-aftryk

Det er ingeniørvirksomheden NIRAS, der på vegne af Port of Aalborg har stået for beregningerne af CO2-udledningen relateret til det oprindelige projekt samt det udførte projekt. Studiet af de to projekter er udført ved brug af en såkaldt drivhusgasprotokol og kommer i forlængelse af Port of Aalborgs øgede fokus på at reducere havnens CO2-udledning:

- Vi har fået udarbejdet beregningen for at styrke vores arbejde med at kortlægge og minimere klimaaftrykket. Selvom beregningerne er behæftet med en vis usikkerhed, så fungerer de som et godt pejlemærke for projektets CO2-aftryk. I den sammenhæng er det naturligvis glædeligt, at vi kan konstatere, at der er opnået en signifikant besparelse, som tilmed er økonomisk fordelagtig, lyder det fra Mikkel Kalmo Guldhammer, der uddyber:

- Projektet går samtidig godt i spænd med den udvikling, vi ser i bygge- og anlægsbranchen netop nu, hvor der er kommet øget fokus på at måle og dokumentere byggematerialers CO2-påvirkning. Senest med Vejdirektoratets LCA-model, der skal bruges til at opgøre produkters CO2-udledning i et livscyklus-perspektiv.

Den nye godsbaneterminal er allerede taget i brug til håndtering af den stigende mængde gods, der ankommer med tog til Aalborg havn fem gange ugentligt:

- Det er selvsagt meget positivt, at opførelsen af godsbaneterminalen har givet en stor CO2-besparelse, samtidig med at den kan understøtte den positive udvikling inden for jernbanesegmentet, som er et konkurrencedygtigt og grønt alternativ til vejtransport, afslutter Mikkel Kalmo Guldhammer.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.125