23948sdkhjf

Infrastrukturplanen: Her er det store overblik

Regeringen vil investere i alt 160 mia. kr. i infrastrukturen frem mod 2035.

Så kom den omsider - regeringens bud på en plan for dansk infrastruktur i de kommende år.

Med udspillet ’Danmark fremad – Infrastrukturplan 2035’ vil Socialdemokratiet med investeringer for i alt 160 mia. kr. de næste 14 år binde Danmark bedre sammen ved hjælp af blandt andet nye veje, forbedringer af vejnettet og nye skinner.

Regeringen har flere gange sagt, at den ønsker en bred aftale for infrastrukturen, og oplægget er således til forhandling. Dog peger meget på, at det vil lykkes regeringen at komme i mål med en lang række af de foreslåede projekter.

5-årige rul

Regeringen vil investere præcist 105,8 mia. nye kroner i dansk infrastruktur frem mod 2035. Derudover investeres der i perioden omkring 54 mia. kr. i allerede igangsatte projekter.

Regeringen kalder planen for en "langsigtet planlægning for en transportsektor i forandring". Det fremgår af den samlede plan, hvor regeringen skriver:

- Regeringen ønsker samtidig en ny og helhedsorienteret tilgang til investeringer i infrastruktur, hvor omdrejningspunktet for fremtidens transportpolitik er rullende planlægning. Regeringen fremlægger med dette udspil en plan med et 15-årigt sigte med 5-årige rul.

Syv pejlemærker

Af planen fremgår, at syv overordnede pejlemærker skal sætte retningen for nye investeringer i infrastruktur og en grøn omstilling af transportsektoren. Pejlemærkerne lyder: ”færre skal sidde i kø”, ”kollektiv transport skal være attraktiv”, ”det skal være lige så nemt at køre i en grøn bil som i en fossil bil”, ”flere skal vælge cyklen”, ”færre skal plages af støj fra trafikken”, ”en mere grøn retning” samt at ”det skal være mere trygt at færdes på vejene”.

Fordeling af milliarderne

Af de nye cirka 106 mia. kr. går knap 47 mia. til vejområdet inklusive pulje til land og by. Den kollektive transport (inklusive batteritog) skal løftes for et beløb på 39,5 mia. kr. Omkring 10 mia. kr. er ikke øremærket til konkrete projekter, men som der kan forhandles om blandt partierne.

Finansminister Nicolai Wammen understregede i den forbindelse, at selv om vejområdet står til at få flere nye milliarder end den kollektive trafik, så investeres der væsentligt mere i den kollektive trafik, hvis man medregner de allerede besluttede investeringer.

Der er også afsat en pulje til projekter – både vej og kollektiv transport – på 7,1 mia. kr. Endelig er der afsat 1,9 mia. kr. til grønne initiativer (eksklusive batteritog).

Endelig er der afsat 12,7 mia. kr., der er reserveret til vej- og metroforbindelse til Lynetteholm – en ny og kontroversiel kunstig ø med boliger og erhverv – midt i indsejlingen til Københavns Havn.

Nye vejprojekter

Regeringen lægger op til en tredje limfjordsforbindelse over øen Egholm, der skal afhjælpe trængsel og øge fremkommeligheden mellem Vendsyssel og det øvrige Jylland. Desuden skal der anlægges ny motorvej mellem Regstrup og Kalundborg. Og endelig lægges der op til, at Aarhus snart kan se lys for enden af tunnelen med planerne om anlæggelsen af en Marselistunnel fra motorvejen og direkte til Danmarks travleste containerhavn.

Forbedringer af vejnettet

Herudover lægges der op til en række forbedringer og udvidelser af det eksisterende vejnet. Frederikssundsmotorvejens 3. etape skal gennemføres, og det vil føre motorvejen fra omkring Ballerup og hele vejen til Frederikssund.

Motorvejsstrækningerne på E45 mellem Aarhus N og Aarhus S skal udvides fra 4 til 6 spor, og det samme gør sig gældende mellem Skanderborg S og Hornstrup. Med de senere års motorvejsudvidelser i området kommer der dermed sekssporet motorvej fra det nordlige Vejle til det nordlige Aarhus.

Strækningen på E20 mellem Odense V og Odense SØ udvides ligeledes fra 4 til seks spor.

Desuden lægger regeringen op til at udvide Hillerødmotorvejen.

Se det samlede overblik nederst i artiklen.

Binder Danmark sammen

Ifølge finansminister Nicolai Wammen vil regeringens forslag til en ny infrastrukturplan binde Danmark bedre sammen.

- Danmark har i dag en infrastruktur i verdensklasse, men den måde, vi bevæger os rundt på, er under forandring. Vores transportvaner, vores arbejdsliv og vores behov for mobilitet ændrer sig. Og den grønne omstilling er i fuld gang. Det giver udfordringer. Alt for mange holder i kø på vejene, og mange steder er de daglige problemer med trængsel store. Den kollektive trafik er udfordret. Samtidig skal flere tage cyklen, og det skal være nemmere at vælge og køre i en grøn bil.

- Derfor fremlægger regeringen nu en historisk omfattende plan for Danmarks infrastruktur på mere end 160 mia. kr. frem mod 2035, herunder 106 mia. kr. til nye projekter og initiativer. Derudover er der afsat en foreløbig reservation på knap 13 mia. kr. til håndtering af infrastruktur ved Lynetteholmen, siger Nicolai Wammen og fortsætter:

- Danmark skal være et land, hvor der er gode muligheder for at få hverdagen til at hænge sammen – uanset hvor man bor. Og hvor virksomheder nemt kan fragte varer på tværs af land og grænser. Men kø og ventetid er med til at gøre afstandene større, end de i virkeligheden er. Derfor lægger regeringen op til en historisk stor investering på 160 mia. kr. i infrastruktur. Frem mod 2035 vil den binde hele Danmark endnu stærkere sammen og mindske oplevelsen af afstand mellem land og by eller mellem familie og arbejde for danskerne. Samtidig vil planen være med til at lægge fundamentet for den grønne omstilling af transporten.

Transportminister Benny Engelbrecht udtaler:

- Vi er alle afhængige af, at vi kan komme på arbejde, på hospitalet, at der er varer på butikkernes hylder, og at virksomhederne kan få deres færdige produkter ud i verden. Med regeringens udspil vil vi få en fremtid, hvor der er plads på vejene til de mange elbiler, hvor cyklerne får langt større prioritering og ikke mindst, hvor den kollektive transport får et løft. Med en massiv investering i jernbanen træder vi med det her udspil ind i jernbanens årti.

Bedre adgang til havne

Regeringens oplæg nævner også behovet for bedre adgangsveje til de danske havne.

”Havne er knudepunkter for klimavenlig transport ad søvejen. Et veludbygget lokalt vejnet vil også forbedre adgangsinfrastruktur til havne og dermed understøtte overflytning af vejgodstransport til søtransport. Regeringen vil derfor med en række investeringer på statsvejnettet og muligheder for lokale trafik- forbedringer sikre bedre trafikale forbindelser til de danske erhvervshavne. Samtidig vil regeringen gennemføre en kortlægning af de danske erhvervs- havne, deres roller og betydning for forskellige sektorer”.

I forlængelse af anbefalingerne fra klimapartnerskabet for Det Blå Danmark vil regeringen også gennemføre en analyse af tilgængeligheden af elektricitet og nye brændstoffer i havne, som er en forudsætning for at muliggøre havnenes og skibs- fartens omstilling fra fossile brændsler til grønne brændsler.

Det er desuden værd at bemærke, at to projekter - der har været højt på ønskesedlen i Aalborg og Aarhus fremhæves som regionale udviklingsprojekter. Det er en ny firesporet vej/bro over Limfjorden vest for Aalborg og Marselistunnelen i Aarhus.

Overblik over initiativer på vejområdet

Veje, der binder landet sammen:

Anlæg af Frederikssundsmotorvejens 3. etape fra Tværvej til Frederikssund.

Anlæg af motorvej på Rute 54 mellem Næstved og Rønnede.

Anlæg af Kalundborgmotorvejens 3. etape fra Regstrup til Kalundborg.

Øget kapacitet på Rute 15, Herning-Ringkøbing.

Udbygning af motorvejen nord om Herning på Rute 18.

Ombygning af kryds på E55 mellem Nykøbing Falster og Sydmotorvejen.

Opgradering af Rute 26 til motortrafikvej mellem E45 og Søbyvad syd om Lading Sø.

Anlæg af vejforbindelse til Stevns.

Øget kapacitet på Rute 34 mellem Haderup og Skive N.

Øget kapacitet på Rute 26 mellem Sallingsund og Hanstholm.

Ombygning af kryds ved Rute 11 og 26 ved Thisted.

Opgradering af Rute 11 mellem Korskroen og Varde.

Udbygning af Rute 9 ved Nørreballe på Lolland.

Udbygning af Rute 15 mellem Bale og Tåstrup.

Opgradering til 2+1 vej mellem Ålbæk og Skagen.

Veje, der afhjælper trængsel:

Udvidelse af E45 Østjyske Motorvej mellem Aarhus S og Aarhus N.

Udvidelse af E45 Østjyske Motorvej mellem Vejle og Skanderborg S.

Ombygning af tilslutningsanlæg på E45 Nordjyske Motorvej mellem Aarhus N og Randers N.

Udvidelse af E20 Fynske Motorvej syd om Odense.

Udvidelse af E45/E20 ved Kolding.

Øget kapacitet på Motorring 3 ved København.

Udvidelse af Ring 4 ved København (nordlig).

Udvidelse af Motorring 4 ved København (sydlig).

Udvidelse af Hillerødmotorvejens forlængelse til motorvej.

Udvidelse af Øresundsmotorvejen.

Udvidelse af Hillerødmotorvejen fra Motorring 3 til Ring 4.

Udvidelse af Hillerødmotorvejen fra Ring 4 til Farum.

Befæstede nødspor på Vestmotorvejen mellem Korsør og Vemmelev.

Puljer:

Regeringen afsætter en pulje på 6,5 mia. kr. til projekter på det øvrige statsvejnet, der kan binde land og by sammen og sikre bedre fremkommelighed. Det kan for eksempel være opgradering af eksisterende landeveje til motortrafikveje, 2+1 veje eller etablering af omfartsveje.

Fremkommeligheden kan styrkes ved at etablere lokale tiltag som eksempelvis svingbaner, helleanlæg, ombygning af rundkørsler og ITS (intelligent og sammenhængende styring og afvikling af trafikken).

Nye undersøgelser

En fast forbindelse mellem Als og Fyn.

Kapacitetsudvidelser på Vejlefjordbroen.

Opgradering af Rute 13 i Midtjylland.

Opgradering af Rute 22 ”Den sjællandske tværforbindelse”.

Opgradering af Rute 6 mellem Solrød og Roskilde.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.125