23948sdkhjf

Flere lastbiler krydsede Storebælt i 2019

Årsregnskabet fra Sund & Bælt viser, at lastbiltrafikken gik frem sidste år

Vejtrafikken på Storebælt satte ny årsrekord i 2019 med 13,3 mio. køretøjer. Det gav en trafikstigning på 1,8 pct., som bidrager til, at Sund & Bælt får et tilfredsstillende resultat for året. 

Lave renter og fortsat reducerede driftsomkostninger for drift og vedligehold i infrastrukturselskaberne, samt et forbedret resultat for Øresundsbron påvirker også resultatet positivt.

Indtægterne fra vejtrafikken over Storebælt var på 2.916 mio. kr. og steg med 1,5 pct. i forhold til 2018. Den samlede vækst i trafikken på Storebæltsforbindelsen var på 1,8 pct., og betød at vejtrafikken satte ny årsrekord med 13,3 mio. køretøjer. Lastbiltrafikken gik frem med 2,1 pct. til 4.135 vogntog, mens personbiltrafikken steg med 1,8 pct. I gennemsnit passerede mere end 36.000 køretøjer forbindelsen i døgnet. 

– Trafikken sætter rekord på Storebæltsbroen igen i 2019 og bidrager til en stigning i indtægterne, selvom der hen over året er en faldende tendens i væksten for både erhvervs – og fritidstrafik. Sammen med reducerede driftsomkostninger og lave rente betyder det, vi får et tilfredsstillende årsresultat. Vi kan således både betale et udbytte til staten på ca. 1,4 mia. kr. og afdrage 0,9 mia. kr. på gælden i A/S Storebælt, siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen.

Lave renteomkostninger

Koncernens renteomkostninger er ca. 130 mio. kr. lavere i 2019 og udgør 338 mio. kr., hvilket primært skyldes et faldende renteniveau og lavere inflation. Omkostninger til teknisk drift og vedligehold falder fortsat planmæssigt.

– Vi fortsætter med at reducere omkostningerne for driften af vores anlæg som en del af vores nye forretningsstrategi. Målet er, at vi i en 5-årig periode frem mod 2023 kan reducere driftsudgifterne med 10 pct., hvor de ellers ville stige i takt med, at vores anlæg ældes, siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen.

Resultatet før dagsværdiregulering og skat inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet, blev for året et overskud på 2.322 mio. kr., hvilket er 124 mio. kr. større end i 2018.

Værdireguleringer inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet var en udgift på 2.379 mio. kr. mod en indtægt i 2018 på 63 mio. kr. og påvirker årets resultat efter skat negativt med 1.900 mio. kr. Koncernens resultat efter skat blev et underskud på 48mio. kr.

For A/S Storebælt betyder årets resultat, at selskabet afdrager 0,9 mia. kr. på den rentebærende nettogæld, som ved udgangen af 2019 er 18,9 mia. kr. Tilbagebetalingstiden er uændret 34 år. Gælden ventes at være betalt i 2032.

Sund & Bælt Holding A/S forventer at kunne udlodde et ekstraordinært udbytte til staten på 1.380 mio. kr. i 2020 på baggrund af udbytteudlodning fra A/S Storebælt. Herefter vil Sund & Bælt have udloddet samlet 8.443 mio. kr. til staten med 7.800 mio. kr. til infrastrukturfonden og 643 mio. kr. til finansiering af udvidelsen af den fynske motorvej.

COVID-19-usikkerhed

Forventningerne til resultatet for 2020 er blevet meget usikker som følge af covid-19 udbruddet, og på nuværende tidspunkt er det ikke muligt at vurdere de økonomiske konsekvenser som følge heraf.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.079